SSU: Coronakrisen kräver amnesti till a-kassan

DEBATT. Regeringen måste minska kravet i arbetsvillkoret till 40 timmar i månaden och införa en amnesti i medlemskapskravet. Under april månad bör alla som ansluter sig till a-kassan kunna ta del av full ersättning, skriver Philip Botström och Diyar Cicek, SSU. 

Philip Botström
Förbundsordförande, SSU
Diyar Cicek
Facklig ledare, SSU


Sverige, Europa och världen är i en extraordinär situation. Det finns en stor och befogad oro för vad vi står inför. Det gäller både den pandemi coronaviruset orsakat samt konsekvenserna för ekonomin och jobben. Regeringen tar situationen på största allvar och har agerat skyndsamt på de åtgärder myndigheterna rekommenderat.

"Svårt att uppnå villkoren"

SSU efterlyser nu åtgärder som är anpassade för de mest utsatta på arbetsmarknaden. Det handlar om nästan 750 000 unga och andra med svag förankring på arbetsmarknaden som har otrygga anställningar i form av visstidsanställningar.

Nästan varannan ung person mellan 20-24 har en visstidsanställning, unga som från en dag till en annan kan förlora sin sysselsättning och inkomst, nu när restaurangbranschen och andra näringar drabbas hårt. Det är en grupp som har svårt att uppnå villkoren för ta del av a-kassan eftersom de inte fått jobba tillräckligt med timmar.

Samma sak gäller alla gig-arbetare som egentligen är att anse som lönearbetare men som säljer sin arbetstid genom att fakturera snarare än via anställning. Det är många inom nöjesbranschen som jobbar efter detta upplägg och många som utför arbeten för de nya appar som vuxit fram, exempelvis Foodora eller Uber. 

Måste skapas ekonomiska bryggor 

Vi har länge varit emot den uppluckring av arbetsrätten som skapar en allt mer otrygg arbetsmarknad. Efter denna kris måste arbetsgivaransvaret förtydligas för de företag som satt i system att utnyttja gig-arbetare som får lägre inkomst, ingen tjänstepension och som blir utan sjuklön. Det viktiga nu i denna extraordinära situation är att samhället skapar ekonomiska bryggor för människor att uthärda krisen tills ekonomin kommer på fötter igen. 

Sänk trösklarna

Även de som har gig-jobb eller allmän visstidsanställning behöver ha råd att betala hyran, elräkningar och handla mat. Annars riskerar den ekonomiska krisen att fördjupas och bli ännu svårare att ta sig ur.

En enkel åtgärd för att tillgodose detta behov bland unga som förlorar sin visstidsanställning och de gig-arbetare som nu förlorar sina inkomster är att sänka trösklarna för arbetslöshetsförsäkringen.

Under Alliansregeringen infördes arbetsvillkoret som håller väldigt många arbetande människor utanför a-kassan. Villkoret innebär att de som söker a-kassa ska ha jobbat minst 80 timmar i månaden under de föregående 12 månaderna innan arbetslöshet. För att ta del av full arbetslöshetsersättning krävs att dessutom medlemskap i a-kassan åtminstone 12 månader innan arbetslöshet. 

Höj ersättningsnivån

Denna kris har inte orsakats av enskilda löntagare eller företagare. Det är avgörande att den ekonomiska krisen inte fördjupas genom att människor blir helt utan inkomst. Regeringen behöver kraftigt minska kravet i arbetsvillkoret till 40 arbetade timmar i månaden och införa en amnesti i medlemskapskravet.

Under april månad bör alla som ansluter sig till a-kassan kunna ta del av full ersättning, för att därefter permanent ändra kravet på 12 månaders medlemskap för full ersättning från a-kassan till 3 månader. Dessutom bör ersättningsnivån och taket i a-kassan höjas till 90 procent av lönen för 90 procent av löntagarna.

Kämpa tillsammans

För väldigt många människor har det inte funnits något skäl till att vara med i a-kassan då arbetsvillkoret uteslutit dem från att få a-kassa. Om arbetsvillkoret nu ändras för att begränsa coronapandemins ekonomiska konsekvenser kan vi inte kräva att dessa individer ändå skulle gått med flera månader tidigare.

Sverige kan klara sig igenom både krisens hälsomässiga och ekonomiska effekter om vi håller ihop och kämpar tillsammans under den tuffa tid vi har framför oss.

Forrige artikel Debatt: Satsa på varseldrabbade – skapa snabbspår för omställning Debatt: Satsa på varseldrabbade – skapa snabbspår för omställning Næste artikel Svensk sjöfart: Behövs minskade lönekostnader vid permittering Svensk sjöfart: Behövs minskade lönekostnader vid permittering
Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

RÄTTIGHETER. Enligt PRV bör små- och medelstora företag söka fler patent för att få bättre ekonomi. För dyrt, säger Småföretagarnas riksförbund. Konkurrensen med internationella storföretag är förödande och samordning från myndigheterna saknas.