SSR om Arbetsmiljöverkets nya studie: "Det känns frustrerande"

FRUSTRATION. En ny studie visar att socialsekreterarnas arbetsmiljö förbättrats efter att Arbetsmiljöverket börjat inspektera arbetsplatser. Men enligt Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, återstår mycket arbete.

En av fyra socialsekreterare lider av psykiska besvär som sömnproblem och ångest, enligt en rapport från 2016 av Arbetsmiljöverket. Nu presenterar Arbetsmiljöverket en studie om den insats myndigheten genomfört mellan 2014 och 2016 för att förbättra socialsekreterares arbetsmiljö.

Studien omfattade hälften av alla Sveriges kommuner och sammanlagt medverkade 621 arbetsplatser. Den samlade bedömningen från studien är att inspektionerna har påverkat arbetsmiljön positivt. 

– På de arbetsställen som får besök av oss hamnar arbetsmiljön på agendan. Det gör att chefer och medarbetare engagerar sig i arbetsmiljöfrågorna vilket är en förutsättning för att förbättra arbetsmiljön, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.  

Login