SKR begär besked om Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN. Arbetsförmedlingen får 900 miljoner kronor extra för år 2020 och regeringen lovar att öka närvaron på fler orter. Men SKR:s ordförande Anders Knape (M) vill ha ännu tydligare besked från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Arbetsförmedlingen får använda 900 miljoner kronor från årets anslagssparande under nästa år, för att öka sina insatser. Regeringen lovar dessutom att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter. Men Sveriges kommuner och regioners ordförande Anders Knape (M) begär tydliga besked från regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Arbetsförmedlingen får använda 900 mkr i tillfälliga medel för 2020 för ökade insatser för arbetssökande. Regeringen lovar också att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter.

– Det är angeläget att regeringen snarast möjligt tydliggör vad man konkret menar med att Arbetsförmedlingen ska säkerställa en ändamålsenligt lokal närvaro och kunna ge likvärdig service i hela landet. Även samverkan med kommuner betonades på ett bra sätt, men utan att preciseras. De svaret blir ju regeringen skyldig även i dag, säger Anders Knape i ett pressmeddelande.
 
Oron för att staten abdikerar från arbetsmarknadspolitiken är stor över landet, enligt Knape.

Login