Debatt

SD: Staten måste stå för extraordinära sjuklönekostnader

DEBATT. I vårt förslag till budget lanserar vi en åtgärd där staten redan på förhand tar ansvaret för extraordinära sjuklönekostnader under hela 2021. Företagen behöver den trygghet som ett långsiktigt besked innebär, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Det ligger i samhällets intresse att man stannar hemma trots att man enbart har lindriga förkylningssymptom. Då är det rimligt att staten tar ett större ansvar för sjuklönekostnader, skriver debattören. 
Det ligger i samhällets intresse att man stannar hemma trots att man enbart har lindriga förkylningssymptom. Då är det rimligt att staten tar ett större ansvar för sjuklönekostnader, skriver debattören. Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Oscar Sjöstedt (SD)
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson


Att anställda tar sitt ansvar och stannar hemma vid symtom som påminner om covid-19 är en självklarhet i dessa tider. Det kommer sannolikt även ske under 2021 i viss eller stor utsträckning. Lika självklart måste det då vara att staten tar sitt fulla ansvar och kompenserar företagen för de extraordinära sjuklönekostnaderna som följer.

"Hela samhällets intresse"

Att invånarna tar sitt ansvar och stannar hemma får naturligt ekonomiska följder för företagen. Att utgifterna kopplade till sjuklöner har skjutit i höjden kommer inte som någon överraskning. Anställda med lindriga symptom – som i normala fall förmodligen gått till jobbet ändå – har av naturliga skäl valt att inte göra det.

Eftersom det också ligger i hela samhällets intresse att man faktiskt stannar hemma trots att man enbart har lindriga förkylningssymptom är det rimligt att staten tar ett större ansvar för företagens sjuklönekostnader än vad som annars är fallet.

Krävs långsiktighet

Att i ett tidigt skede klargöra att staten kommer att ta sitt ansvar borde vara en självklarhet. 

Oscar Sjöstedt (SD)
Ekonomisk-politisk talesperson

Under 2020 har arbetsgivare fått ersättning för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Åtgärden har förlängts vid flertalet tillfällen, och det senaste budet är att det gäller fram till den 31 december 2020.

Att regeringen inte blickar längre än så är problematiskt. Företagen måste kunna planera sin verksamhet utan osäkerhet. De behöver den trygghet som ett långsiktigt besked innebär. De behöver veta om staten tar sitt ansvar och bära kostnaden för de ökade sjuklönekostnaderna även under nästa år.

Oscar Sjöstedt (SD). 
Oscar Sjöstedt (SD).  Foto: Sverigedemokraterna

I vårt förslag till budget lanserar vi därför en åtgärd där staten redan på förhand tar ansvaret för extraordinära sjuklönekostnader under hela 2021. I korthet utgår åtgärden från företags sjuklönekostnader för 2019, det vill säga året innan pandemin. Med detta som referensår ska staten ersätta arbetsgivaren för samtliga sjuklönekostnader som överstiger detta belopp.

"Ett välbehövlig andrum"

Genom denna lösning ger vi företag, som i många fall redan har drabbats hårt av coronapandemin, ett välbehövlig andrum och ett mindre moment att oroa sig över. Vi säkerställer också att arbetsgivarna fortsatt kan ta sitt ansvar och rekommendera anställda med symtom att stanna hemma, utan att det skadar företagets lönsamhet.

Allvarliga brister 

Det kommande året kommer att vara ett tufft år, både för arbetsgivare och anställda. Det kommer oundvikligen vara företag som går i konkurs, antingen för att efterfrågan är fortsatt låg eller för att leveranskedjorna har fortsatta problem. Utanför detta har vi fortsatt risk för ytterligare smittspridning.

I detta läge får staten inte bidra till fler konkurser eller ytterligare smittspridning. Att i ett tidigt skede klargöra att staten kommer att ta sitt ansvar borde vara en självklarhet. Regeringen har gång på gång uppvisat allvarliga brister när det gäller att förekomma problemen i samhället. Tyvärr genomsyrar denna dystra verklighet i princip varje politikområde i dag, inte minst vad gäller invandring, säkerhet och finanspolitik.

Som Sveriges främsta oppositionsparti anser vi det vara vår plikt att driva frågor som dessa framför oss. Där regeringen fallerar har vi gång på gång visat att vi haft helt rätt i våra analyser. Det folket behöver i en kris är trygghet, det är dags att Sverige får en regering som kan säkerställa detta.

Nämnda personer

Oscar Sjöstedt

Riksdagsledamot (SD), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i nationalekonomi (Stockholms uni., 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00