Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.

De tre stora fackförbunden är nöjda med höjd a-kassa men kritiska till att andra viktiga bitar saknas i budgeten för 2021.

Therese Svanström, ordförande för TCO, vill se mer resurser till utbildning och arbetsmarknadspolitiken. Hon saknar ett helhetsperspektiv på kompetensförsörjningen för en arbetsmarknad som är under omställning.

– Vi ser för mycket stuprör mellan arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Framförallt hade vi gärna sett att högskolan fick ett omställningsuppdrag, just för att tydliggöra att man har ett ansvar i omställningen, säger Therese Svanström till Altinget.

Login