SD: Rädda jobb – utöka rotavdraget

DEBATT. Som en del i vårt stimulanspaket för 2021 föreslår vi att rotavdraget utökas till 50 procent. Det leder till att svarta jobb blir vita och att byggindustrin stärks, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Oscar Sjöstedt (SD)
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson


I det läge vi befinner oss i nu, där företag kämpar för att få verksamheten att gå runt och svensk ekonomi har gått över till en lågkonjunktur, behövs ökad efterfrågan på varor och tjänster. Det behövs fler arbetstillfällen och mindre regelkrångel. Men det behövs även specifika satsningar på sektorer som leder till höjd efterfrågan inom närliggande branscher. En viktig del i detta är byggsektorn.

Hushållens negativa syn på ekonomin leder till att sparandet ökar och att färre privata investeringar genomförs, exempelvis i den egna bostaden. Sammantaget finns det en risk att tiotusentals arbetstillfällen inom byggsektorn försvinner inom den närmsta tiden.

Svarta jobb blev vita

Tidigare erfarenhet ger oss effektiva verktyg att skapa fler arbetstillfällen inom byggsektorn. Vi vet att rotavdraget – skattereduktionen för arbetskostnad vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad – fick svarta jobb att bli vita.

Vi vet också att sänkningen av nivån, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde sig skyldiga till 2016, ledde till färre uppdrag och att företag skar ner på arbetsstyrkan eller gick i konkurs. Legitima företag kunde alltså, på grund av regeringen, tyvärr inte konkurrera med uppkomsten av svart arbetskraft.

Gynnar flera områden

Som en del av vårt stimulanspaket föreslår vi därför att rotavdraget initialt återställs till 50 procent för 2021. Åtgärden leder dels till att svarta jobb blir vita, dels till att byggindustrin med omkringliggande tjänster och leverantörer stärks men också till att omhändertagandet av bostadsbeståndet stärks.

Det är en åtgärd som stärker personaltunga företag genom att rikta sig mot kostnaden för arbetsinsatsen. Framförallt är det en åtgärd som går snabbt att genomföra – strukturen finns redan på plats – vilket behövs för att sparka igång den svenska ekonomin.

Genererar skatteintäkter

Vi ser inte utökat rotavdrag som en fråga där högern och vänstern borde stå på skilda sidor. Det är en reform som gynnar vanliga människor, som får folk att välja vita jobb som levererar kvalitet, som stärker företag och som skapar arbetstillfällen.

Dessutom generar vita jobb skatteintäkter som vi kan använda för att stärka välfärden, till skillnad från dess motpart som i stället allt som oftast leder till att medel lämnar landet eller finansierar kriminell verksamhet.

Forrige artikel Avci (L): Fackliga röster höjs – vill stoppa viktiga reformer i januariavtalet Avci (L): Fackliga röster höjs – vill stoppa viktiga reformer i januariavtalet Næste artikel Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen
Nyanlända ska rivstarta med intensivår hos Arbetsförmedlingen

Nyanlända ska rivstarta med intensivår hos Arbetsförmedlingen

NYANLÄNDA. Arbetsförmedlingen ska införa ett intensivår för nyanlända med praktik och språkinsatser som ska öka nyanländas inträde på arbetsmarknaden. SD och M är skeptiska, medan V är positiva.

– För att lyckas med detta tror jag att det behövs en hållbar och realistisk migrationspolitik, säger Mats Green (M).