SD: Rädda jobb – utöka rotavdraget

DEBATT. Som en del i vårt stimulanspaket för 2021 föreslår vi att rotavdraget utökas till 50 procent. Det leder till att svarta jobb blir vita och att byggindustrin stärks, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Oscar Sjöstedt (SD)
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson


I det läge vi befinner oss i nu, där företag kämpar för att få verksamheten att gå runt och svensk ekonomi har gått över till en lågkonjunktur, behövs ökad efterfrågan på varor och tjänster. Det behövs fler arbetstillfällen och mindre regelkrångel. Men det behövs även specifika satsningar på sektorer som leder till höjd efterfrågan inom närliggande branscher. En viktig del i detta är byggsektorn.

Hushållens negativa syn på ekonomin leder till att sparandet ökar och att färre privata investeringar genomförs, exempelvis i den egna bostaden. Sammantaget finns det en risk att tiotusentals arbetstillfällen inom byggsektorn försvinner inom den närmsta tiden.

Svarta jobb blev vita

Tidigare erfarenhet ger oss effektiva verktyg att skapa fler arbetstillfällen inom byggsektorn. Vi vet att rotavdraget – skattereduktionen för arbetskostnad vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad – fick svarta jobb att bli vita.

Vi vet också att sänkningen av nivån, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde sig skyldiga till 2016, ledde till färre uppdrag och att företag skar ner på arbetsstyrkan eller gick i konkurs. Legitima företag kunde alltså, på grund av regeringen, tyvärr inte konkurrera med uppkomsten av svart arbetskraft.

Gynnar flera områden

Som en del av vårt stimulanspaket föreslår vi därför att rotavdraget initialt återställs till 50 procent för 2021. Åtgärden leder dels till att svarta jobb blir vita, dels till att byggindustrin med omkringliggande tjänster och leverantörer stärks men också till att omhändertagandet av bostadsbeståndet stärks.

Det är en åtgärd som stärker personaltunga företag genom att rikta sig mot kostnaden för arbetsinsatsen. Framförallt är det en åtgärd som går snabbt att genomföra – strukturen finns redan på plats – vilket behövs för att sparka igång den svenska ekonomin.

Genererar skatteintäkter

Vi ser inte utökat rotavdrag som en fråga där högern och vänstern borde stå på skilda sidor. Det är en reform som gynnar vanliga människor, som får folk att välja vita jobb som levererar kvalitet, som stärker företag och som skapar arbetstillfällen.

Dessutom generar vita jobb skatteintäkter som vi kan använda för att stärka välfärden, till skillnad från dess motpart som i stället allt som oftast leder till att medel lämnar landet eller finansierar kriminell verksamhet.

Forrige artikel Avci (L): Fackliga röster höjs – vill stoppa viktiga reformer i januariavtalet Avci (L): Fackliga röster höjs – vill stoppa viktiga reformer i januariavtalet Næste artikel Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen
  • Rapportera

    Christer Carl Lilja · Motvillig sjukpensionär efter trafikolycka

    Ang. utökat ROT-avdrag

    Det finns andra och mer utsatta grupper på svensk arbetsmarknad, som bättre kvalificerar sig för en så kraftig lönesubvention som 50 %, än fullt friska och helt arbetsföra hantverkare. Det är de funktionshindrade jag i första hand avser. Ett avdrag, som inte kan utnyttjas av alla de som inte äger sina bostäder, är inget annat än ett förtäckt bidrag till en redan gynnad grupp. Det finns ett växande antal hemlösa, vid sidan av alla de som hyr sin bostad, som via skattsedeln ändå tvingas bidra till medelklassens värdestegring på enskild egendom via ROT. Att svarta jobb skulle bli vita är inget argument härvidlag; kriminalitet ska beivras medelst brottsbalken. Något (SD) emfatiskt vet att påtala så ofta de kommer till tals.

Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.