"Så blir arbetsmarknaden mer välkomnande"

DEBATT. Det behövs 300 000 vardagsjobb de närmaste åren, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Hon sträcker ut en hand till LO för en uppgörelse om lärlingsjobb. Men då krävs att fackförbundsorganisationen börjar visa krisinsikt, enligt Lemne.

Av: Carola Lemne
vd Svenskt Näringsliv
 
Inflödet av vuxna människor med kort utbildning till den svenska arbetsmarknaden har varit stort. För att de ska få möjlighet till egen försörjning behövs många nya vardagsjobb. Men höga ingångslöner och hög arbetsgivaravgift gör att kostnaden för att anställa blir för hög.
Redan nu är arbetsmarknaden mycket tuff för nyanlända utan gymnasieutbildning. Här krävs strukturella grepp som förbättrar integrationen och gör att fler snabbt kan gå från bidragstagare till skattebetalare.

LO saknar krisinsikt

De kommande åren behövs omkring 300 000 nya vardagsjobb. Det förutsätter bland annat lägre ingångslöner, sänkta jobbskatter, fortsatt utvidgade ROT och RUT, samt sänkta arbetsgivaravgifter. Men vår fackliga motpart visar ingen krisinsikt. LO fortsätter kräva högre ingångslöner.

Det centrala är att det blir enklare och billigare att anställa. Bara så blir den svenska arbetsmarknaden mer välkomnande. Vi behöver ett system som är enkelt och tydligt.

Öppet för alla 

En väg vore en modern lärlingsanställning, öppen för alla arbetsgivare och arbetstagare. Den måste göra det ekonomiskt rationellt för företag att anställa även de som inte når upp till de krav som finns på arbetsmarknaden. En sådan lärlingsanställning kan bygga vidare på den modell som används för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Den bör innehålla följande delar:

  • Rejält sänkta kostnader för att anställa.
  • Öppen för alla företag.
  • Inga krav som försvårar för arbetsgivaren eller arbetstagaren.
  • Inga tids- eller åldersgränser.

Svenskt Näringsliv skulle gärna enas med LO om en sådan lärlingsanställning. Utsikterna att komma överens är dessvärre små. Detta får inte hindra regeringen från att snabbt gå vidare med ett lagförslag.

Vi kan inte förpassa hundratusentals människor till utanförskap på grund av arbetsmarknadens parters tillkortakommanden.

Därför måste politiken gripa in. Man kan anse att detta utmanar den svenska modellen. Men det som verkligen skulle utmana modellen är om vi får hundratusentals människor i långvarigt utanförskap.

Forrige artikel Modig efterlyser danskt-svenskt samarbete i flyktingpolitiken Modig efterlyser danskt-svenskt samarbete i flyktingpolitiken Næste artikel LO: Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner LO: Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.