Regeringen höjer RUT-tak trots snedvriden konkurrens

SKATTEAVDRAG. Taket för rutavdrag ska höjas och bli lika för alla trots att regeringens analys visar att avdraget bidrar till minskad jämlikhet. Flera myndigheter ifrågasätter avdragets effektivitet och Riksrevisionen ska inleda en granskning av avdraget.

I en lagrådsremiss som regeringen publicerade nyligen föreslås att taket för rutavdrag ska höjas för personer som inte fyllt 65 år från 25 000 kronor till 50 000 kronor. Därmed blir rutavdraget lika för alla oavsett ålder.

Regeringen går vidare med förslaget trots att kritik mot förslagets effektivitet uppkommit i remissrundan. Vidare har Riksrevisionen beslutat att 2019 granska rutavdraget och om dess utlovade effekter för arbetsökning, sysselsättningen och statsfinanserna har inträtt. 

Regeringens medger i konsekvensanalysen i lagförslaget att det är vanligare att personer med högre inkomster gör rutavdrag. Vidare är det genomsnittliga avdragsbeloppen större bland personer med högre inkomster. I lagrådsremissen står det att “sammantaget bedöms förslaget bidra till minskad ekonomisk jämlikhet”. Altinget har försökt att nå finansminister Magdalena Andersson för att få en kommentar till detta, men utan framgång.

Login