Oenighet om lönekartläggning är effektiv

FÖRDJUPNING. Lönekartläggning är inte ett effektivt verktyg för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden hävdar Riksrevisionen och Svenskt näringsliv. Men både Unionen och forskare hävdar motsatsen.

Riksrevisionen presenterade i maj 2019 en ny rapport om lönekartläggning, ett i deras mening, ”trubbigt” verktyg för att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Lönekartläggning blev lag 1994 och var då enligt Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet, i stort sett något som alla partier ställde sig bakom.

I januari 2017 trädde en skärpt lag om kartläggning i kraft. Till fleras förtret. Enligt Riksrevisionens rapport påverkar inte krav på dokumentation könsgapet på den svenska arbetsmarknaden. Och därför uppmanar Riksrevisionen till att förändra bestämmelserna från 2017.

Det är fel, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Johanna Rickne som tillsammans kommenterat Riksrevisionens rapport i ett seminarium hos Arena idé.

Login