Nyanlända ska rivstarta med intensivår hos Arbetsförmedlingen

NYANLÄNDA. Arbetsförmedlingen ska införa ett intensivår för nyanlända med praktik och språkinsatser som ska öka nyanländas inträde på arbetsmarknaden. SD och M är skeptiska, medan V är positiva.

– För att lyckas med detta tror jag att det behövs en hållbar och realistisk migrationspolitik, säger Mats Green (M).

Arbetsförmedlingen får i uppdrag av regeringen att införa ett intensivår för nyanlända, som är en satsning inom ramen för etableringsprogrammet. Syftet med intensivåret är att öka möjligheterna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden fortare. Ett mål är att deltagarna ska komma i arbete inom ett år efter att intensivåret har påbörjats.

Oppositionen är kritisk. Mats Green (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson, tycker att ambitionen med ett intensivår är bra, men menar att det finns en befogad skepsis mot att januaripartierna och Arbetsförmedlingen kommer att klara av uppdraget.

– För att lyckas med detta tror jag att det behövs en hållbar och realistisk migrationspolitik. Därtill måste man klara av att ta ett helhetsgrepp över arbetsmarknaden, något som vi kan se att den sittande regeringen inte gör, säger han till Altinget, och fortsätter:

Login