Nyanlända akademiker till de gröna näringarna

SNABBSPÅR. Sveriges lantbruksuniversitets satsning på snabbspår för att skola om nyanlända veterinärer till djurskötare gav ett gott resultat. Nu följer lärosätet upp med en utbildning för agronomer och hortonomer med utländsk examen.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen ska SLU starta en utbildning för agronomer och hortonomer med utländsk examen, en kompletterande utbildning inom mark-, växt- och trädgård. Utbildningen är inte ett snabbspår, men av snabbspårsmodell, skriver SLU i ett pressmeddelande.

– Ett överraskande stort intresse innebär att 150 personer har skickat in en intresseanmälan, och de allra flesta har de minimikrav som ställts. Nu startar intervjuer för att fånga upp de 25 personer som kommer att erbjudas plats, säger Margareta Stigson, SLU, i pressmeddelandet.

Utbildningen startar med två månaders språkutbildning, sedan 13 veckors teori. Därefter är det fyra månaders praktik.

Login