Nationellt system för validering efterfrågas: "Staten har en väldigt stor roll"

KOMPETENS. Alla parterna vill ha mer validering av arbetskraft. Men hur den ska gå till och vem som ska betala för det är ännu oklart. Många hoppas på att Valideringsdelegationen ska komma med förslag.

Regeringen tillsatte Valideringsdelegationen 2015 och om ett år ska delegationen lämna sitt slutbetänkande. Men arbetsgivarna börjar bli otåliga, de vill att valideringen ska utvecklas snabbare. Högkonjunktur, arbetslöshet och svårigheter att hitta kompetens gör att branschen nu vill påverka. 

Valideringsdelegationens ordförande, Anders Ferbe, förklarar att delegationen vill ha ett mer centraliserat, nationellt system för valideringen. Men de är öppen för förslag på hur det ska se ut. 

– Vi kan införa den norska modellen, där en myndighet genomför all validering, säger han. 

Login