Mindre inkomstgap hos lesbiska föräldrar

JÄMSTÄLLDHET. Skillnader i inkomst är mindre i lesbiska par efter att de fått barn än i heterosexuella. Det visar en rapport från IFAU.

Foto: Foto: Pixabay
Ella Sundström

Lesbiska par är mer jämställda efter att de fått barn än heterosexuella par. Genom att jämföra inkomstskillnader mellan heterosexuella och lesbiska par efter att de fått barn kan en rapport från IFAU konstatera att inkomstskillnaderna är mindre hos de samkönade paren.

Mannens inkomst påverkas minst av att bli förälder visar rapporten. När en kvinna i en heterosexuell relation får barn kommer hennes inkomst att sjunka kraftigt och sedan inte utvecklas i samma takt som mannens. En utveckling som håller i sig även om kvinnan tjänade mer än mannen innan de fick barn. Det kommer att leda till en långvarig skillnad i inkomst i de heterosexuella paren slår utredningen fast.

Hos de lesbiska paren blir inkomstgapet först stort när barnet föds, eftersom den födande kvinnan generellt tar ut större delen av föräldraledigheten. Men skillnaden kommer sedan att krympa för att slutligen återgå till den ursprungliga nivån.

Mer tid läggs på hemarbete

I nationalekonomisk teori är det vanligt att man förklarar inkomstskillnaderna med att mannen tar ut mindre föräldraledighet för att han tjänar mer, eftersom det är det ekonomiskt mest fördelaktiga för familjen.

– Men genom att jämföra med lesbiska par visar resultatet att föräldrarnas kön spelar roll, säger Ylva Moberg, forskare vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet, till Altinget.

Om en förälders inkomst minskar efter att personen skaffat barn tyder det på att mer tid läggs på hemarbete istället för lönearbete menar Ylva Moberg. Eftersom paren i studien har liknade ekonomiska förutsättningar tyder resultaten på att arbetsfördelningen inte helt kan förklaras av ekonomiskt rationellt beteende, det vill säga att den med högst lön arbetar mest och den med mindre lön tar ett större ansvar för hemmet.

Könsroller kan spela in

En förklaring kan vara att lesbiska par som väljer att skaffa flera barn ofta föder ett barn var, vilket innebär att föräldraledigheten tas ut mer jämt. En annan förklaring är att lesbiska par inte lika ofta väljer att skaffa ett andra barn och alltså kan jobba mer.

För att få till en mer jämställd inkomstutveckling så måste fördelningen av hemarbete och omsorgen av barnen bli mer jämställd inom heterosexuella par. Vilket kan ske genom att föräldraledigheten delas mer jämt, eller att föräldrarna tar ut varsin längre föräldraledighet, menar Ylva Moberg.

–  Jag tror också att det handlar om hur man fördelar ansvaret när barnen blir äldre. Det handlar om vem som tar ut fler vab-dagar och går ner i arbetstid. I dag är det vanligt att kvinnan minskar sin arbetstid och därför kommer efter i löneutvecklingen, säger hon.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00