Miljöpartiet svarar om konflikten

Linus Lakso är ledamot i Miljöpartiets partistyrelse och svarar på Linnéa Engströms kritik, men ger en annan bild av hur förloppet har sett ut. Laksos kommentarer till Altinget är partiets första offentliga om konflikten.  

Vi tog in en person som jobbade åt partistyrelsen och som gjorde själva utredningen, säger Linus Lakso om de interna utredningar som gjordes av konflikten inom MP. 
Vi tog in en person som jobbade åt partistyrelsen och som gjorde själva utredningen, säger Linus Lakso om de interna utredningar som gjordes av konflikten inom MP. Foto: Miljöpartiet de gröna
Alfred Skogberg

– Det finns en annan bild än den Linnéa har beskrivit. Det fanns stora och graverande problem med Linnéa Engströms ledarskap. Många i personalen var rädda för hennes vredesutbrott. Hon hotade flera gånger att avskeda anställda, säger Linus Lakso.

Dålig arbetsmiljö

Linus Lakso säger att arbetsmiljön i Bryssel under Linnéa Engströms ledarskap var dålig. Flera anställda sjukskrev sig. Miljöpartiet satte därför in stora resurser för att hjälpa och stötta Linnéa Engström i hennes ledarskap. Bland annat engagerade sig kanslichefen.

– Vi kände i partiet att vi har ett stort ansvar mot personal som är anställda av Miljöpartiet. Arbetsmiljön måste vara bra. Men det framkom att många mådde dåligt, säger Linus Lakso.

Svenska redovisningsprinciper

Han berättar att det även fanns signaler om att Linnéa Engström misskötte ekonomin. Dels handlade det om regler som bröts, dels handlade det om moraliska principer.

– EU-parlamentariker har lite andra principer vad gäller exempelvis kontorspengar. Vi hade en externrevision som hjälpte alla EU-parlamentariker att redovisa så att det inte blir fel enligt svenska principer om hur vi redovisar, och om hur vi använder offentliga medel, säger Linus Lakso.

Den interna granskningen resulterade i att hon inte fick fortsatt förtroende. Linus Lakso säger att Engström inte blev avsatt utan att hon fick vara kvar mandatperioden ut.

– Vi försökte stötta henne så gott det bara gick. Sedan när det kom till en ny mandatperiod fanns det inte fortsatt förtroende för henne.

Granskades internt

Jag frågar Linus Lakso om det var en intern undersökning som gjorts, inte en extern. Det bekräftar han.

– Ja, det kan man säga. Själva revisionen gjordes däremot av en extern revisor.

Ni funderade inte på att tillsätta en extern undersökning så att det blev en opartisk utredning?

– Min bild då är inte att konflikten var mellan partistyrelsen och Linnéa. Jag kände ju och tyckte bra om henne. Konflikten var mellan henne och hennes personal. Där har vi tydliga principer för hur vi ska göra en rättssäker utredning.

Första gången MP pratar med media om saken

Linus Lakso berättar att Linnéa Engström dels har fått ta del av hela utredningen. Dels att hon har fått bemöta alla anklagelser. Både från personalen och hur hon hade redovisat sin ekonomi. Det här är första gången Miljöpartiet pratar med en journalist om bakgrunden.

– Vi har varit måna om hennes rykte. Vi har inte velat att hon ska må sämre än nödvändigt. Helt enkelt för att underlätta för henne att komma vidare. Vi ville inte att hon skulle bli utsatt för mediedrev. 

Vad jag förstår har hon inte förstått vem som påstått vad?

– Det stämmer. Det är för att det var personal som fortfarande jobbade hos henne och de var rädda för repressalier. De vågade inte framträda med namn. Vi såg ingen anledning att tro att flera personer som ger en samstämmig bild av vad som hänt skulle ljuga om det.

Det går att ta hjälp av en extern samtalsledare för att förstå bättre vad som hänt. Gjorde ni det?

– Jag kan inte säga exakt vad som hände. Jag var inte så inblandad. Men jag vet att vi tog in en person som jobbade åt partistyrelsen och som gjorde själva utredningen. Den personen var inte extern men inte heller inblandad från början.

Den som gjorde utredningen, hade hen samtliga parters förtroende?

– Det kan jag inte svara på.

”Häpnadsväckande lögner”

När Linnéa Engström tar del av Linus Laksos redogörelse upprörs hon.

– Det är häpnadsväckande lögner som framförs. Och helt utan dokumentation. Jag har aldrig fått något som helst stöd av Miljöpartiet och det Linus Lakso påstår om arbetsmiljön är omöjligt att freda sig mot och att svara upp på. Det finns ingen dokumentation eller information om plats, tid, person etcetera. Det är rakt av lögn att kanslichefen var inblandad i situationer kring de anställda.

Linnéa Engström säger även att hon begärt ut sjukskrivningsprotokoll från Europaparlamentet.

– Där framgår att ingen i personalen var sjukskriven på det sätt som Linus påstår. Det betyder ju inte att ingen inte mådde dåligt, men det hade behövt lyftas och hanteras i så fall.

Bytt fokus

Linnéa Engström säger vidare att Miljöpartiet nu har skiftat fokus till att trycka på den påstådda mobbingen och dåliga arbetsmiljön.

– Troligtvis på grund av att de ekonomiska bitarna faller på sin egen orimlighet: vi hade en gemensam extern revisor som gått igenom alla underlag och som har intygat korrektheten för hela delegationen, inklusive mig. Dessutom gick Gröna gruppen i god för mig.  

Vidare säger hon att hon gärna träffar Linus Lakso i ett möte. Men hon tror inte att han vågar.

Altinget har sökt Linus Lakso för att få svar på vilket underlag som fanns för påståendet om att arbetsmiljön under Engströms ledarskap var dålig och att flera anställda sjukskrev sig. Lakso svarar i ett mejl att ”Vi lämnar inte ut underlag om varför anställda sjukskriver sig.”

Nämnda personer

Linnéa Engström

Programdirektör på Marine Stewardship Council för Östersjöområdet och Skandinavien,
Fil. kand i statsvetenskap (Uppsala uni., 2007), fil. mag i statsvetenskap (Försvarshögskolan, 2013)

Linus Lakso

Riksdagsledamot (MP), energipolitisk talesperson
Energiingenjör (Umeå uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00