LO avvisar kritik mot krav vid upphandling

AFFÄRER. Krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar kan skada småföretag konstaterar Lagrådet i ett yttrande. Men LO anser att det handlar om grundläggande krav som måste kunna ställas på alla företag.  

Regeringens förslag om att införa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar möttes av hård kritik av Lagrådet. Regleringarna är otydliga och riskerar att leda till kostsamma och tidskrävande upphandlingsprocesser. Flera av bestämmelserna överlappar varandra, anser juristerna i sitt yttrande.

Förslaget, som är en utbyggnad av ett EU-direktiv, måste dock vara komplex menar Mattias Schulstad, utredare på LO, eftersom den svenska arbetsmarknaden kräver detta.

– Jag tror att det är väldigt svårt att göra det på något annat sätt. Det kräver en komplex lagstiftning för att föra in det här EU-direktivet i en svensk arbetsmarknadsmodell.

Login