Lagrådet: Nya krav vid upphandling skadar småföretag

UPPHANDLING. Regeringen vill införa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Men Lagrådet anser att förslaget är krångligt, svårtillämpat och att småföretag riskerar att diskrimineras.

Villkor i kollektivavtal ska vägas in vid en offentlig upphandling enligt ett lagförslag från regeringen. Syftet är att säkerställa att anställda får skäliga villkor och se till att undermåliga anställningsvillkor inte snedvrider konkurrensen. Men förslaget möttes av kritik av flera av remissinstanserna. Nu sällar sig även Lagrådet till den skaran.

Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka konstaterar Lagrådet. Vilket kan leda till att små företag får en mycket stor administrativ börda. En majoritet av företag som har mindre 50 anställda saknar också kollektivavtal. Därför vill Lagrådet se en närmare analys av hur exempelvis små familjeföretag ska förhålla sig till villkoren.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef hos Almega, anser att förslaget kommer att innebära att det blir färre anbudsgivare vid en offentlig upphandling. Framförallt mindre företag kommer att välja att avstå. Det kommer att bli mycket stök, och mycket mer överklagande av upphandlingar, enligt honom.

Login