Liberalerna: Skatter för pensionärer och arbetstagare sänks lika mycket

SKATTER. Liberalernas beslut om en stor skattereform på landsmötet i helgen ska inte leda till ökade skillnader i skatt mellan pensionärer och arbetstagare.

Den breda skattereform som Liberalerna (före detta Folkpartiet) beslutade om vid partiets landsmöte i helgen innebär att både pensionärer och arbetstagare får sänkta skatter i samma utsträckning.

Liberalerna vill höja miljöskatter och moms för att finansiera en sänkt marginalskatt och avskaffad värnskatt.

Det handlar om att bland annat beskatta miljöovänliga fordon och kemikalier.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Erik Ullenhag har anfört som motivering att Sverige har 20 procent högre marginalskatt än jämförbara konkurrensländer.

Liberalerna vill att den högsta marginalskatten i Sverige ska närma sig genomsnittet i OECD som ligger på cirka 42 procent.

Det är ingen sänkning av den totala skattekvoten, utan snarare en skatteväxling för att klara av att bibehålla välfärden men samtidigt sänka skatterna på arbete.

Andra beslut från landsmötet är att personaloptioner ska beskattas mer förmånligt. Därtill antog Liberalerna en motion om att reseavdraget ska höjas i glesbygder och minskas i kollektivtäta områden.

Av arbetsmarknads- och regionalpolitiska skäl ska reseavdraget mellan bostad och arbetsplats, där kollektivtrafik saknas,  förbättras.

Forrige artikel Regeringen sjösätter stort arbete om validering Regeringen sjösätter stort arbete om validering Næste artikel OECD bekräftar: Sverige har lägst utbildningspremie  OECD bekräftar: Sverige har lägst utbildningspremie
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.