Landshövding: “Arbetsplatsen påverkar människors privata beteende”

MYNDIGHETER. Enligt Arbetsgivarverket jobbade drygt 60 procent av de anställda på statliga myndigheter hemifrån i februari. Myndigheterna kan som arbetsgivare göra skillnad i smittskyddsarbetet, menar Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, som samlat ett hundratal myndigheter för dialog.

0:000:00