Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

KRIS. Den omtalade Kommunutredningen kom i onsdags och föreslår bland annat nedskrivna studielån för att lösa problemen med kompetensförsörjning.

Efter tre år har Kommunutredningen gått i mål och presenterat sina förslag för hur man ska underlätta för landets kommuner. För många av landets kommuner är kompetensförsörjningen den stora utmaningen.

– Det är ett stort och växande problem. Tidigare kanske det har varit mycket fokus på specialister men problemet växer och är ett bekymmer även för breda yrkesgrupper, säger Niklas Karlsson (S), ordförande för utredningen.

Ett förslag som finns i utredningen för att locka människor att flytta till glesbygdskommuner, där kompetensbristen är stor, är att man då ska kunna skriva ned sin studieskuld.

Login