Fores: Samla en majoritet bakom Af-reformen

DEBATT. Det finns fortfarande tid att försöka nå ett bredare samförstånd om reformeringen av Arbetsförmedlingen, för att hindra att den faller offer för ett politiskt spel. C, L, M och KD bör förhandla. Det skriver Andreas Bergström, Fores.

Andreas Bergström
Tf vd, Fores


Partierna bakom januariavtalet hade knappast väntat sig att oppositionen skulle kunna samla sig till ett motstånd mot en privatisering av arbetsförmedlingstjänster. Det var oväntat för många av oss, eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna i princip stod bakom reformens inriktning, om än inte varje detalj i genomförandet.

Resultatet blev att reformen senarelades ett år, för att hinna genomföra några korta försöksverksamheter. Det finns en del som pekar på att detta bara har skjutit upp de politiska problemen en stund.

Nedslående resultatet

I debatten refererar många till antologin ”Framtidens arbetsförmedling” som Lars Calmfors och jag var redaktörer för. Det är förstås precis dit en tankesmedja vill nå, men ibland undrar jag om de som refererar till boken verkligen har läst den.

Ett kapitel går igenom de få försöksverksamheter som funnits där fristående aktörer kan jämföras med offentligt utförande. (Det är värt att nämna att boken också innehåller mycket annan forskning om arbetsförmedling.) Resultatet är nedslående för oss som tror på innovationskraften hos fristående aktörer. Det fanns knappast något försök där de fristående levererade tydligt bättre kvalitet på förmedlingstjänster än de offentliga.

Saknas utvärderingar 

Samtidigt underströk vi att det inte går att dra långtgående slutsatser av försöksverksamheterna. De har pågått kort tid, vilket kan ha inneburit att de fristående aktörerna inte har hunnit arbeta upp den erfarenhet som de offentliga hade.

Eftersom det är offentligt arrangerade försök kan upphandlaren, medvetet eller omedvetet, ha missgynnat de fristående verksamheterna. Dessutom har de länder som har arbetat mest med privata aktörer inte genomfört några försöksverksamheter.

Vi saknar därmed bra utvärderingar från de länder som sannolikt har mest erfarenhet och har haft mest tid att finslipa systemen.

Stegvis reformering

Erfarenheten från privata utförare på andra områden är att det går att få besparingar och kvalitetshöjningar om systemen riggas på rätt sätt och om man är beredd att kontinuerligt göra justeringar när det dyker upp problem.

Alla utvärderingar visar att Arbetsförmedlingen för närvarande har svåra problem, vilket är ett starkt skäl att prova något nytt. Vår sammanvägda slutsats blev därför inte att avfärda en privatisering. Däremot menade vi att en reform bör ske stegvis.

Låsning från början

Det nuvarande systemet för stöd och matchning, som redan är ett valfrihetssystem med privata aktörer, skulle kunna utökas med fler tjänster och riktas till större målgrupper. Stöd och matchning har, så vitt vi vet, inte dragits med de problem som lots- och coachsystemen för tio år sedan hade. Det går därför inte att hävda att det generellt går dåligt när Arbetsförmedling lägger ut verksamhet på valfrihetssystem.

En gradvis utökning av stöd och matchning hade kunnat påbörjas redan under förra året. Det ligger inom regeringens befogenheter och hade alltså inte behövt passera riksdagen.

En viktig del hade varit att inte från början låsa sig för att privatiseringen ska omfatta alla arbetsförmedlingstjänster till alla grupper, utan låta resultaten visa vägen.

Slagträn i valrörelsen

Det som nu sker, med försöksverksamheter under nästa år och ett fullständigt genomförande 2022, ger förstås mer tid att förbereda reformen. Man får hoppas att den tiden används väl. Men i grund och botten kommer problemen vara detsamma som tidigare:

Det är tveksamt om en fullständig reform är det bästa, och ett antal partier i riksdagen tror inte på den modell som partierna bakom januariavtalet har valt.

Dessutom kommer reformen att genomföras mindre än ett år före ett val. Det innebär att de barnsjukdomar som kommer att dyka upp – för stora reformer har alltid barnsjukdomar – riskerar att bli slagträn i valrörelsen.

M och KD bör förhandla

Det finns fortfarande tid att försöka nå ett bredare samförstånd om reformeringen, för att hindra att den faller offer för ett politiskt spel. Moderaterna och Kristdemokraterna vill gå i samma riktning som Centerpartiet och Liberalerna.

En bredare överenskommelse skulle också öka sannolikheten att reformen lever vidare och vårdas i nästa mandatperiod. Därför hoppas jag att samarbetspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna kan förhandla om reformen. Annars riskerar vi att få ett nytt bakslag och Arbetsförmedlingen börjar avveckla sin verksamhet, utan att något annat tar vid. Det gynnar ingen.

Forrige artikel KD: Höj lönegolvet för arbetskraftsinvandring KD: Höj lönegolvet för arbetskraftsinvandring Næste artikel Gröna arbetsgivare: KD:s förslag slår hårt mot branschen Gröna arbetsgivare: KD:s förslag slår hårt mot branschen
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.