Eva Nordmark: "Det handlar om att fokusera på här och nu"

INTERVJU. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har befunnit sig i dramats epicentrum sedan hon tillträdde förra hösten. Hon har varit ledare större delen av sin karriär och blir lugn i kris. Trots att coronakrisen kan vara länge tror hon på den goda viljan hos arbetsmarknadens parter och att krispaketen får effekt.

När Altingets reporter träffar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för en intervju är det dagarna precis innan coronakrisen blir ett odiskutabelt faktum även i Sverige.

Intervjun var tänkt att handla om Nordmarks uppväxt i Norrland med starka socialdemokratiska rötter och om den ideologiska övertygelsen.

Den skulle handla om vad hon tror att fackföreningarna behöver göra för att rädda sin roll inom arbetsmarknadspolitiken. Och om varför Jimmie Åkesson lyckats locka över mängder av före detta socialdemokrater till Sverigedemokraterna.

Så kom coronakrisen emellan, och nya mer akuta frågor uppstod.

Ur askan i elden

Eva Nordmark har befunnit sig i dramats epicentrum för svensk arbetsmarknadspolitik ända sedan hon tillträdde som nytt statsråd förra hösten. När den värsta krisen runt Arbetsförmedlingen lagt sig kom en ny.

Vanligtvis reser hon runt och besöker olika platser i Sverige varje vecka, men mycket arbete sköts nu digitalt.

– Det är krishantering som vi ägnar oss åt här. I min roll som arbetsmarknadsminister handlar det om att fokusera på här och nu, att verkligen göra det som behövs i en akut kris, säger hon till Altinget.

Ett paralyserat EU

EU är nära lamslaget av coronavirusets framfart och de nationella behoven är över en natt högst upp på alla EU-länders agenda.

Förra veckan hade EU:s arbetsmarknadsministrar möte om coronakrisen. Enligt Nordmark ledde inte mötet till några skarpa beslut utan handlade mest om att dela mest med sig av krislösningar inom respektive land.

– Kommissionen har dock ställt en fråga till oss om hur vi ser på att använda socialfondsmedel mer flexibelt, säger hon.

Hon är oroad av effekterna på den inre marknaden.

– Vi har sett långa köer med varutransporter som blivit stående, vilket är djupt bekymmersamt när vi har brist på skyddsutrustning och annan materiel, men även produkter och komponenter till företag, säger hon.

Van vid europeiska arenan

Som facklig ledare har Eva Nordmark länge varit aktiv på den europeiska arenan och har suttit i den högsta politiska ledningen i Europafacket, den så kallade steering committee

Under 2008 och 2009 såg hon hur många löntagare runtom i Europa drabbades hårt i länder som inte har sociala trygghetssystem och skyddsnät som i de nordiska länderna.

– Det är givetvis intressant att fundera över vad coronakrisen kommer att betyda för samarbetet i EU och för sysselsättningen. Men dit har vi inte kommit än. Än så länge håller vi på med akut krishantering, säger hon.

Kritik

Efter coronavirusets utbrott och svenska regeringen yrvaket samlade sig och började agera har den hyllats för sina snabba och generösa åtgärder. Men det har också kommit kritik. 

I en debattartikel hos Altinget varnar exempelvis tidigare professor Carl B Hamilton för att fack och näringsliv surfar på krispolitiken. Och att regeringens “bazooka-åtgärder” kan medföra en snedvriden konkurrens om den pågår för länge.

“Kroka arm”

Men Eva Nordmark litar på aktörerna på arbetsmarknaden och är inte orolig för att det kommer att ställas krav som inte är berättigade.

– Jag känner parterna på svensk arbetsmarknad väl och vet vilket stort ansvar de tar. Inte bara för sin egen del, utan även för Sverige för att vi ska vara ett konkurrenskraftigt land. Vi kommer ha en tuff utveckling. Jag tror också att det är viktigare än någonsin att vi nu krokar arm.

Hon tycker att satsningarna är väl motiverade och tror till skillnad från Hamilton att krisen kommer att ta tid och ha effekter en lång tid framöver.

– Det finns en överhängande risk för att vi kommer att få en arbetslöshet med 500 000 personer utan jobb. Vi vet inte hur världsekonomin utvecklar sig eller hur olika politiska beslut i omvärlden kommer att påverka ekonomi, företag och jobb.

Arbetsförmedlingen

Förutom hälsomässigt har coronakrisen märkts allra tydligast på arbetsmarknaden. På bara några dagar har tusentals varsel och uppsägningar vällt fram som en flodvåg, och människor har förlorat jobb och inkomst.

Och Arbetsförmedlingen (AF), den svenska myndighet som bör spela en tydlig och fast roll mitt i detta, är decimerad av förra årets nedskärningar, uppsägningar och omorganisering.

Nordmark ser med tillförsikt på situationen.

– Jag har haft samtal med Maria Mindhammar (gd AF, red. anm.) och departementet följer myndigheten mycket nära. Vi tillskjuter medel både till personal men också för insatser, säger hon.

Enligt Nordmark har AF fullt fokus på att ta emot alla som just nu skrivs in och på att myndighetens varselorganisation ska fungera.

Aktivitetsersättning utan kontroll

Arbetsförmedlingen har på grund av coronakrisen fattat beslut om att lätta på kravet på aktivitetsrapportering fram till sommaren.

Hur ser du på risken att fusk ökar när myndigheten inte utför någon kontroll?

– Risk finns givetvis men man ska komma ihåg att vi är i ett exceptionellt läge. Det behövs fattas beslut för att kunna värna våra verksamheter.

Det är skattepengar. Hur har man tänkt kring konsekvenserna?

– Det är superviktigt att de skattepengar vi fördelar används på ett korrekt sätt, men jag vill understryka att vi är i ett exceptionellt läge just nu. Många rapporterar genom att gå till ett kontor. För att skydda arbetslösa och personal mot smittspridning är detta ett beslut myndigheten har valt att ta.

Regeringen har hunnit skruva på flera ekonomiska skyddssystem som a-kassa och studiestöd för att människor inte ska falla genom maskorna i de ekonomiska skyddsnäten.

Finns det planer på att skruva i aktivitetsersättningen?

– Nej, det ligger inte på bordet. Däremot har vi möjliggjort en förlängning av insatser för i år för arbetslösa personer med extratjänster, nystartsjobb eller introduktionsjobb för att slippa bli arbetslösa.

Bekymrad men inte rädd

Trots det extrema läge svensk politik befinner sig i ger Eva Normark ett samlat intryck.

– Detta är ett stresstest. Men det handlar också om att se till att vi ska kunna vara i kris under en lång tid. Vi ser inget tydligt slut på coronakrisen eller hur länge den kommer att hålla på.

Hon är bekymrad men inte rädd. Hon understryker att hon arbetat som ledare under nästan hela sitt vuxna liv, vilket sannolikt har inneburit en kris eller två.

– Jag går in i ett mode som handlar om att fokusera på rätt saker och känner mig lugn mitt i allt detta. För jag vet att det inte går att vara någon annanstans än här och nu.  

 

Forrige artikel LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen Næste artikel Magnus Persson (SD) vill se en stark välfärd i en stark stat Magnus Persson (SD) vill se en stark välfärd i en stark stat
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.