EU ska införa tvingande förslag om minimilöner

MINIMILÖNER. I slutet av oktober ska EU-kommissionen föreslå ett förslag som tvingar majoriteten av medlemsländerna att införa minimilöner. Therese Svanström, TCO, tycker tvärtom att den nordiska förhandlingsmodellen borde införas istället.

I oktober väntas ett lagstadgat förslag om minimilöner komma från EU-kommissionen, enligt tidningen Politico.

Syftet är att säkerställa säkerställa att minimilönen inom alla EU-länder går att leva på. Länder som använder sig av kollektivavtalsförhandlingar mellan fackförbund och företag, såsom i Norden, ska enligt förslaget istället utöka mängden arbetstagare som omfattas av kollektivavtal.

Genom att lagstadga minimilöner hoppas kommissionen kunna förhindra att arbetskraft som accepterar lägre löner utnyttjas mellan länderna. Likaså vill man förhindra lönedumpning, det vill säga att att företag flyttar sin verksamhet till andra europeiska länder för att sänka lönekostnader. 

Login