Enmansföretag får stöd för att anställa

AVGIFTSRABATT. Arbetsgivaravgifter slopas under ett år för en första anställd i en enskild firma, föreslår regeringen. Målet är att företagare att ta våga ta steget och anställa.

Förslaget som ska granskas av Lagrådet innebär att enmansföretag som anställer en första anställd ska slippa alla arbetsgivaravgifter utom avgiften till ålderspensionen det första året för den personen. Arbetsgivaravgiften blir bara en tredjedel av den ordinarie. För dem som är födda 1938 eller tidigare blir det ingen arbetsgivaravgift alls. Nu är avgiften för dem 6,15 procent i form av en särskild löneskatt.

Som enmansföretag räknas enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet, men som inte har några anställda.

Nedsättningen av avgifterna ska gälla månadslöner upp till 25 000 kronor. Det innebär att avgiftsrabatten kan ge företagaren en besparing på lönekostnaden på upp till 5 303 kronor i månaden. Ett villkor är att anställningen varar i minst tre månader i sträck och att den är på minst 20 timmar i veckan.

Login