Danielsson (S): C har fel – vi vill inte att EU reglerar löner

REPLIK. EU ska inte lagstifta om löner. Vi är emot alla förslag som inskränker möjligheterna för parterna att självständigt förhandla löner i kollektivavtal, skriver Johan Danielsson (S).

Johan Danielsson (S)
Europaparlamentariker
 

Abir Al Sahlani (C) har i en debattartikel om EU-kommissionens kommande initiativ om minimilöner försökt påskina att vi socialdemokrater vill att EU reglerar löner. Inget kunde vara mera felaktigt.

Den som regelbundet följer EU-debatten vet var vi socialdemokrater står i frågan om minimilöner: EU ska inte lagstifta om löner. Vi är emot alla förslag – på såväl europeisk som nationell nivå – som inskränker möjligheterna för parterna att självständigt förhandla löner i kollektivavtal.

"Stor negativ inverkan"

Jag och mina svenska socialdemokratiska kollegor i Europaparlamentet, såväl som den svenska regeringen, arbetar intensivt med denna fråga. För precis som Abir Al Sahlani lyfter fram i sin artikel, så kan ett kommande förslag från EU-kommissionen komma att ha en stor negativ inverkan på den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Därför välkomnar vi alla gemensamma ansträngningar i detta arbete, även i EU-parlamentets sysselsättningsutskott där Abir Al Sahlani lovar att göra allt hon kan för att försvara svensk lönebildning. Gott så, men problemet är bara att när ett förslag kommer till sysselsättningsutskottet är skadan redan skedd. Därför måste vi, precis som vi och regeringen redan gör, agera här och nu.

Inget ökat inflytande 

Vad gäller påståendet att vi socialdemokrater vill att EU reglerar välfärdsfrågor, är det tydligt att flera högerpolitiker har gjort det till sin huvudsakliga uppgift att koppla alla EU-initiativ på det sociala området till den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det är beklagligt att Abir Al Sahlani sällar sig till denna skara.

Den sociala pelaren gav ingen ny makt till EU. Den innehåller 20 breda principer som ska främja rättvisa och välfungerande arbetsmarknader i medlemsstaterna. Inom vissa av principernas områden har EU makt att lagstifta, medan andra principer bör genomföras av medlemsländerna själva. Lönebildning är ett område där vi varken vill ge EU eller politiken ökat inflytande.

Kan underminera modellen

Samtidigt finns det goda skäl att gemensamt fundera över hur vi kan säkerställa en bättre löneutveckling i Europa. Antalet arbetande fattiga ökar och reallönerna har över tid minskat i flera europeiska länder. Löneskillnaderna mellan olika länder i Europa bidrar också till den skitkonkurrens vi ser på svensk arbetsmarknad.

Ett direktiv kring minimilöner skulle dock, precis som Abir Al Sahlani är inne på, riskera att underminera vår arbetsmarknadsmodell.

EU-kommissionen bör därför i stället föreslå en rekommendation för de länder som har system för lagstadgade minimilöner. Samtidigt som man ökar stödet för kapacitetsuppbyggnad för arbetsmarknadens parter i de länder där det behövs. Det bästa sättet att förbättra levnadsstandarden för vanligt folk och stärka Europas ekonomi är kollektivavtal.

Forrige artikel LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten Næste artikel Åsling (C): Baylan måste sätta ner foten – företag behöver extern kompetens Åsling (C): Baylan måste sätta ner foten – företag behöver extern kompetens
Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.