Avdraget för representation försvinner

SKATTER. Regeringen föreslår att företagens avdrag för representation avskaffas vid årsskiftet. Förslaget ökar statens skatteinkomster med 1 miljard kronor årligen.

Regeringen föreslår att avdraget för representation ska tas bort den 1 januari 2017. Bara enklare förfriskningar, som bordsvatten eller kaffe, ska ge rätt till avdrag. Samtidigt utökas avdraget för moms på representation, så att företaget får dra av moms på upp till 300 kronor per person och tillfälle.

300 kronor exklusive moms är det belopp för avdrag för representation som gällde när Sverige 1995 gick med i EU. Beloppet har sedan dess begränsats två gånger, med följd att också avdraget för ingående moms har begränsats. Men enligt EU-reglerna får medlemsstaterna inte göra begränsningar i avdrag för ingående moms.

Finansdepartementet räknar med att de nya reglerna ökar statens skatteinkomster med 690 miljoner kronor första året och med 1 030 miljoner kronor åren därpå.

Login