AV: Varje arbetsolycka är ett misslyckande

DEBATT. Arbetsgivare har det yttersta ansvaret och det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen, skriver Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket (AV).

Av: Erna Zelmin-Ekenhem
Generaldirektör på Arbetsmiljöverket

Tänk dig att du säger hejdå till dina barn när du går till jobbet på morgonen. Och att det blir sista gången de ser dig eftersom jobbet blev orsaken till att du aldrig kom hem på kvällen.

Enligt FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, dör totalt 2,3 miljoner människor varje år på sitt arbete. Arbetsmiljöverkets statistik visar att 55 personer omkom i arbetet under 2017, hittills i år har tio personer omkommit. Nu senast klämdes två lastbilschaufförer ihjäl i samband med lastningsarbete.

En person i veckan mister livet

Vi ser att det främst är män som skadar sig. Småföretag, underentreprenörer och utstationerade är överrepresenterade i olycksstatistiken. Flest olyckor sker inom jord- och skogsbruk, tillverkning, byggverksamhet och transporter. Fallolyckor och olyckor i samband med arbete på och vid väg samt hantering av fordon toppar statistiken för svåra olycksfall och dödsfall.

Vi vet att det i genomsnitt dör minst en person i veckan i arbetsolyckor i Sverige, att människor slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp sjukskrivningskurvorna. Det är helt oacceptabelt. Varje olycka och definitivt varje dödsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.

Samverkan behövs

För att minska arbetsskador i arbetslivet är systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete helt avgörande. Det är arbetsgivaren som har det primära ansvaret för arbetsmiljön. Men ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kräver kunskap och engagemang från flera håll. Det praktiska arbetet för en bättre arbetsmiljö måste ske dagligen och i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, skyddsombud, fack och myndigheter.  

Förebyggande arbetsmiljöarbete ger resultat

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020, där ett av målen handlar om en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet, pekar på att förebyggande åtgärder, forskning och tillämpning av ny kunskap har haft betydelse för att antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat kraftigt de senaste 30 åren. Tydligast är den positiva utvecklingen i byggverksamhet där man arbetat aktivt och medvetet för att minska arbetsolyckorna. Det visar att systematiskt förebyggande arbete mot dödsolyckor ger resultat.

Brister i förhållningssätt 

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att förebygga arbetsskador genom att systematiskt undersöka, åtgärda och följa upp risker. Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt. Men arbetstagare har också ett ansvar att följa arbetsplatsens instruktioner och inte negligera eller ta onödiga risker. Vi har generellt kunnat se att olyckor, till exempel i byggverksamhet, ofta beror på brister i förhållningssätt snarare än behov av ökade regler. En ökad medvetenhet om vilka riskerna är gör det också enklare att sätta in rätt förebyggande åtgärder så att ingen ska behöva skadas eller dö på grund av sitt arbete.

Hållbart arbetsliv tjänar alla på

Idag finns mycket kunskap och information att tillgå. För ett år sedan publicerade Arbetsmiljöverket fyra kunskapssammanställningar om att förebygga arbetsolyckor.   

Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. Det är samtidigt viktigt att lyfta fram vad som skapar friska arbetsplatser och ett högt välbefinnande, bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor slits ut i förtid och slås ut från arbetslivet.

Det är oacceptabelt att jobbet kan göra oss sjuka eller leda till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Vi ska hålla ett helt arbetsliv – det tjänar alla på. Särskilt när vi förväntas arbeta allt längre.

Forrige artikel Slutreplik: År 2026 kan det vara för sent Slutreplik: År 2026 kan det vara för sent Næste artikel Unionen: Övertidsarbete är ohållbart Unionen: Övertidsarbete är ohållbart
Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

ALLIANSER. Regeringens höstbudget föreslår sänkta arbetsgivaravgifter, vilket triggat de parlamentariska reflexerna. V vill rösta ner förslaget tillsammans med M och KD, men endast SD har slutit upp.

– Vi samarbetar absolut inte med SD i några situationer, säger Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta vill facken se mer av i budgeten

Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.