KD stöttar upphandlingsförslag: "Acceptabel kompromiss"

ARBETSRÄTT. Förslaget om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar röstades ner i riksdagen i november. Men krav från EU-rätten gör att Sverige måste reglera för att inte riskera att åka på böter. Nu får regeringen och Shekarabi stöd från KD. 

De borgerliga partierna och SD röstade ner delen som handlade om arbetsrättsliga villkor i regeringens lagförslag Nytt regelverk för upphandling i november 2016. Svaret till EU-kommissionen om hur Sverige planerar genomföra EU-direktivet har dröjt på grund av segdragna förhandlingar mellan regeringen och oppositionen. Under torsdagen meddelade civilminister Ardalan Shekarabi (S) om den reviderade propositionen. 

– Genom denna proposition säkerställer vi nu att det blir ordning och reda i upphandlingar som överskrider EU-direktivens tröskelvärden. Med propositionen uppfyller Sverige EU-rättens krav på skydd för arbetstagare vid upphandlingar, kommenterar Shekarabi i ett pressmeddelande.

Propositionen väntas få stöd i riksdagen av Kristdemokraterna och förslaget innebär att reglerna kommer att tillämpas enbart på upphandlingar som ligger över EU:s tröskelvärden. När det gäller sådana upphandlingar kommer myndigheter och enheter som upphandlar behöva ställa krav på arbetsrättsliga villkor som lön, semester och arbetstid när det är behövligt. 

Tröskelvärdena vid upphandling av varor och tjänster uppgår för närvarande till drygt 1,2 miljoner kronor för statliga myndigheter och till drygt 1,9 miljoner kronor för kommuner och landsting. Vid upphandling av byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till drygt 48 miljoner kronor.

KD: höjda belopp gör att småföretagen undantas

Den nivån på tröskelvärden tycker Désirée Pethrus, arbetsmarknadspolitisk talesperson för KD, är acceptabel. Att skydda småföretagen har varit viktigt för partiet i förhandlingarna.

– Vi har höjt nivån på när man måste förhandla om arbetsrättsliga villkor. Det gör att de mindre företagen och familjeföretag som kanske inte har kollektivavtal kan undantas. Här tycker vi att vi nått en kompromiss som är acceptabel, säger Pethrus till Altinget och fortsätter:

– Vi vet ju att Sverige kommer åka på böter om vi inte implementerar det här direktivet och vi har velat komma framåt, det har flera andra allianspartier också.

 

 

Forrige artikel L: Fackliga blockader måste vara proportionerliga L: Fackliga blockader måste vara proportionerliga Næste artikel IFAU: "Måttliga effekter av LO:s utbildningsjobb"
Eva Nordmark:

Eva Nordmark: "Det handlar om att fokusera på här och nu"

INTERVJU. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har befunnit sig i dramats epicentrum sedan hon tillträdde förra hösten. Hon har varit ledare större delen av sin karriär och blir lugn i kris. Trots att coronakrisen kan vara länge tror hon på den goda viljan hos arbetsmarknadens parter och att krispaketen får effekt.

LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen

LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen

EKONOMI. Enligt LO kommer vi att se ett större bortfall i produktionen än vad regeringen räknar med, och arbetslösheten kommer att i slutet av året ligga på 10 procent. En halv miljon arbetstillfällen väntas försvinna under de närmsta månaderna enligt LO:s bedömning.