KD stöttar upphandlingsförslag: "Acceptabel kompromiss"

ARBETSRÄTT. Förslaget om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar röstades ner i riksdagen i november. Men krav från EU-rätten gör att Sverige måste reglera för att inte riskera att åka på böter. Nu får regeringen och Shekarabi stöd från KD. 

De borgerliga partierna och SD röstade ner delen som handlade om arbetsrättsliga villkor i regeringens lagförslag Nytt regelverk för upphandling i november 2016. Svaret till EU-kommissionen om hur Sverige planerar genomföra EU-direktivet har dröjt på grund av segdragna förhandlingar mellan regeringen och oppositionen. Under torsdagen meddelade civilminister Ardalan Shekarabi (S) om den reviderade propositionen. 

– Genom denna proposition säkerställer vi nu att det blir ordning och reda i upphandlingar som överskrider EU-direktivens tröskelvärden. Med propositionen uppfyller Sverige EU-rättens krav på skydd för arbetstagare vid upphandlingar, kommenterar Shekarabi i ett pressmeddelande.

Propositionen väntas få stöd i riksdagen av Kristdemokraterna och förslaget innebär att reglerna kommer att tillämpas enbart på upphandlingar som ligger över EU:s tröskelvärden. När det gäller sådana upphandlingar kommer myndigheter och enheter som upphandlar behöva ställa krav på arbetsrättsliga villkor som lön, semester och arbetstid när det är behövligt. 

Tröskelvärdena vid upphandling av varor och tjänster uppgår för närvarande till drygt 1,2 miljoner kronor för statliga myndigheter och till drygt 1,9 miljoner kronor för kommuner och landsting. Vid upphandling av byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till drygt 48 miljoner kronor.

KD: höjda belopp gör att småföretagen undantas

Den nivån på tröskelvärden tycker Désirée Pethrus, arbetsmarknadspolitisk talesperson för KD, är acceptabel. Att skydda småföretagen har varit viktigt för partiet i förhandlingarna.

– Vi har höjt nivån på när man måste förhandla om arbetsrättsliga villkor. Det gör att de mindre företagen och familjeföretag som kanske inte har kollektivavtal kan undantas. Här tycker vi att vi nått en kompromiss som är acceptabel, säger Pethrus till Altinget och fortsätter:

– Vi vet ju att Sverige kommer åka på böter om vi inte implementerar det här direktivet och vi har velat komma framåt, det har flera andra allianspartier också.

 

 

Forrige artikel L: Fackliga blockader måste vara proportionerliga L: Fackliga blockader måste vara proportionerliga Næste artikel IFAU: "Måttliga effekter av LO:s utbildningsjobb"
Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

RÄTTIGHETER. Enligt PRV bör små- och medelstora företag söka fler patent för att få bättre ekonomi. För dyrt, säger Småföretagarnas riksförbund. Konkurrensen med internationella storföretag är förödande och samordning från myndigheterna saknas.