Alliansen och SD för lärlingsutbildning på gymnasiet

GYMNASIET. Riksdagen uppmanar regeringen att undersöka hur lärlingsutbildning på gymnasiet kan breddas.

En majoritet i riksdagen, bestående av Alliansen och Sverigedemokraterna, har röstat för en utbyggnad av lärlingsutbildning på gymnasiet. Oppositionen uppmanar regeringen att undersöka hur lärlingsutbildning på gymnasiet ska kunna breddas.

Alliansregeringen införde 2011 en lärlingsutbildning inom den svenska gymnasieskolan. Mer än hälften av utbildningstiden förläggs på en eller flera arbetsplatser. Tanken är att eleverna ska få en snabb kontakt med arbetsmarknaden.

De rödgröna partierna är inte emot lärlingsutbildning men är kritiska till att det ska ske inom gymnasieskolan. Partierna hänvisar till yrkesprogramsutredningen som inte fann något intresse i en lärlingsmodell där lärlingen rekryteras och anställs av arbetsgivaren. Istället vill de rödgröna fortsätta att bredda lärlingsutbildningen genom den försöksverksamheten med branschskolor som redan pågår.

Login