Alliansen får stöd av SD om lärlingsutbildning

GYMNASIET. Riksdagen kommer att uppmana regeringen att undersöka hur lärlingsutbildning på gymnasiet ska breddas.

Efter att en motion från allianspartierna om lärlingsutbildning på gymnasiet fått stöd från Sverigedemokraterna finns en majoritet i riksdagen.

Utbildningsutskottet föreslår nu att regeringen ska undersöka hur lärlingsutbildning på gymnasiet ska kunna breddas.

Alliansregeringen införde 2011 en lärlingsutbildning inom den svenska gymnasieskolan. Mer än hälften av utbildningstiden förläggs på en eller flera arbetsplatser. Tanken är att eleverna ska få en snabb kontakt med arbetsmarknaden.

Login