Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående

SLUTREPLIK. Efter Socialdemokraternas initiativ till ett ”socialt toppmöte” försöker EU nu engagera sig i frågor som rör den svenska arbetsmarknadsmodellen. Socialdemokraternas naivitet på det sociala området är slående, skriver Abir Al-Sahlani (C). 

Abir Al-Sahlani (C)
Europaparlamentariker


EU-kommissionen har nyligen presenterat sitt arbetsprogram för de kommande åren. Bland initiativen som nämns återfinns bindande minimilöner, en europeisk arbetslöshetsförsäkring och obligatoriska åtgärder för att öka lönetransparensen inom unionen.

Förslagen är som direkt hämtade ur den socialdemokratiska partigruppens önskelista. Enligt EU-kommissionen ska dessa förslag leda till direkt lagstiftning.

S ammunition 

Socialdemokraterna och regeringen stoppar huvudet i sanden när de hävdar att den sociala pelaren inte givit EU någon ny makt. Tvärtom används den sociala pelaren konsekvent som ammunition för den socialdemokratiska gruppen när de nu försöker skjuta hål på den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Trycker fel röstknapp

Det är lustigt att Johan Danielsson (S) hävdar att regeringen och Socialdemokraterna agerar ”här och nu” i denna fråga. Vid upprepade tillfällen har man i resolutioner och rapporter röstat för ökat EU-inflytandet i svenska välfärdsfrågor.

Ett antal välformulerade brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen räcker inte för att försvara den svenska modellen när man trycker på fel röstknapp.

Slående naivitet 

När Socialdemokraterna tog initiativ att hålla ett ”socialt toppmöte” i Göteborg 2017 gav man, med facit i hand, Bryssels byråkrater ett större mandat att fatta beslut åt svenska skattebetalare. Det är därför som EU nu försöker engagera sig i frågor som rör den svenska välfärden och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Socialdemokraternas naivitet på området är slående.

Värd att värna

Jag delar Danielssons åsikt när det gäller att vi måste säkerställa en bättre löneutveckling i Europa. Vi kommer inte ifrån att fattigdom och utsatthet existerar. Men en bättre löneutveckling i Europa säkerställer vi genom att arbeta aktivt för att undanröja hinder på den inre marknaden.

Vi måste kräva av EU:s medlemsstater att ta itu med sina sociala problem och sina taskiga arbetsförhållanden. Men det är inte på EU-nivå där vi ska reglera hur man kommer åt problemen. Och det är särskilt inte en europeisk minimilön som vi behöver, utan det är den fria rörligheten som ger människor möjligheter att uppfylla sin potential. Företag, stora som små, får tillgång ny kompetens och studenter ges möjligheten att studera i ett nytt spännande land.

Jag hoppas att Socialdemokraterna kan övertyga sina politiska kollegor om att den fria rörligheten av arbetskraft, kapital, varor och tjänster är värd att värna. Samtidigt som de slänger idén om minimilöner rakt i papperskorgen.

Forrige artikel Gröna arbetsgivare: Utan utländsk arbetskraft kan inte skogen avverkas Gröna arbetsgivare: Utan utländsk arbetskraft kan inte skogen avverkas Næste artikel Installatörsföretagen: Vi vill gå längre än regeringen Installatörsföretagen: Vi vill gå längre än regeringen
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.