A-kassornas verksamhetsområden är inte relevanta

GRANSKNING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas verksamhetsområden. Resultatet visar att a-kassornas branschområden i viss mån har förlorat sin betydelse.

Alla arbetslöshetskassor har var och en sitt unika verksamhetsområde som är utformade på olika sätt. Vissa områden omfattar stora delar av arbetsmarknaden, medan andra är mer snäva. 

IAF har tagit fram en ny rapport som visar hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden fungerar i dag och vilken betydelse de har på arbetsmarknaden. De har även granskat arbetslöshetskassornas medlemshantering. 

Granskningen av verksamhetsområdena visar att de fungerar väl i vissa avseenden men att de i viss mån samtidigt har förlorat sin betydelse.

Login