Analys: Motstridiga utspel om faran med EU-löner

ANALYS. I veckan påbörjades formella EU-samtal om införande av minimilöner i EU. Förbluffande starka reaktioner har kommit från bland andra M, C och TCO trots att EU-kommissionen varit tydlig med att man inte vill tvinga sig på länder med fungerande kollektivavtal.

Redan i höstas klargjorde EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen att hon vill införa lagstadgade minimilöner i EU för att stärka arbetstagares rättigheter. 

Detta har väckt ett svenskt ramaskri på flera håll och det understryks att här har arbetsmarknadens parter sedan länge ett väl fungerande system. Varken fackföreningar eller näringsliv vill låsas in av lagstiftning utan vill ha fortsatt frihet att reglera minimilöner själva via kollektivavtal.

Bra så, men i veckan skred EU-kommissionen ändå till handling och påbörjade samtal med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå för att undersöka om de vill ha kommissionens stöd för att arbeta mot rättvisa minimilöner.

Login