20 miljoner till ungas företagande

KORTNYTT. Regeringen satsar 20 miljoner kronor för att ge fler unga möjligheten att prova företagande och entreprenörskap i grundskolan, gymnasieskolan och vid högskola och universitet.

Satsningen kommer att gå till nya uppdrag till Tillväxtverket, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Skolverket. Regeringen hoppas att satsningen ska öka kunskap och intresset för företagande.

– Genom att stärka insatserna för entreprenörskap bland unga vill vi att fler unga får möjlighet och redskap för att förverkliga sina idéer och att de får utveckla färdigheter de behöver för livet och arbetslivet, säger  Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister, i ett pressmeddelande.

Tillväxtverket får 7 miljoner kronor för utvecklandet av en modulbaserad digital utbildning. IVA får 3 miljoner kronor för en pilotsatsning på att ge elever i högstadiet möjlighet att prova på företagande under en dag.

Login