Carola Gunnarsson

Foto: Hans Alm/SKL

Första vice ordförande (C), Sveriges kommuner och regioner, kommunfullmäktiges ordförande, Sala kommun

Född 22 september 1953, Möklinta, Sala

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang