Anna de Geer (54)

Vd Sprit och vinleverantörsföreningen
Utbildning: kulturvetarlinjen med inriktning kommunikation (Stockholms uni. 1991)

3 oktober 1967