Vårdprofessorer ska ge regeringen råd

RÅDGIVARE. Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning med tolv ledamöter som ska ledas av forskningsminister Matilda Ernkrans (S). Två av ledamöterna är vårdprofessorerna Anna Forsberg och Olle Lundberg.

Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet, är en av ledamöterna i regeringens nya forskningsberedning, en beredning vars expertis spänner över stora forskningsområden.

– Min roll kommer sannolikt att vara att beskriva förutsättningar för forskning på olika sätt, men också att utmana etablerade tankesätt och bidra med nytänkande, säger hon i en intervju på Lunds universitets hemsida.

En annan av ledamöterna med vårdbakgrund är den tidigare ordföranden i Kommissionen för jämlik hälsa, Olle Lundberg.

Login