Vårddebatter som engagerat 2021

Tandvård, förlossningsvård och psykisk ohälsa har intresserat Altinget Vårds läsare, men debattämnet som dominerar är även i år coronapandemin. Allra mest läst är debatten om Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin. Läs hela tio-i-topp-listan.

Den allra mest lästa vårddebatten undertecknades av experterna Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.
Den allra mest lästa vårddebatten undertecknades av experterna Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Maja Andersson

1. Experter: Sveriges smittskyddslag har inte efterföljts

Det finns ett lagstadgat och detaljerat smittskyddsförfarande men i Sverige har inte myndigheter följt lagen. De mest flagranta brotten mot smittskyddet står Folkhälsomyndighetens Johan Carlson för. Det skriver Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.

2. Låt barn och unga välja privata tandläkare

Den snedvridna konkurrensen mellan Folktandvården och privata tandläkare leder till att privata vårdgivare avstår från att bedriva barn- och ungdomstandvård. De stora förlorarna är patienterna. Det skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna.

3. "Dags för ersättning som avspeglar fysioterapeuters kompetens"

Strukturella löneskillnader ligger bakom den dåliga löneutveckling för fysioterapeuter. Löneläget och bristande kompetensutveckling gör att många väljer att lämna yrket, en enorm förlust för patienterna och samhället, skriver Fysioterapeuterna.

4. Nej, FHM får inte alls göra undantag från anmälningsplikten

Eftersom covid-19 är klassad som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom har Folkhälsomyndigheten inte bemyndigande att göra undantag från anmälningsplikten, precis som vi skriver i vår artikel. Det skriver Johan Alvner, Lars Eriksson, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren i en slutreplik.

5. Experter: Med vilket mandat, Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört allmänna värdebegrepp, vilka kan användas för att legitimera avsteg från det lagstadgade smittskyddet. FHM har efter snart två år av pandemi, möjligen understödd av regeringen, ännu inte förmått att tillämpa smittskyddslagen på ett korrekt sätt, skriver Johan Alvner, Peter Galatius, Peet Tüll och Petra Östergren.

6. Debatt: Brådskande vård försenas när statistik om långtidscovid saknas

På grund av frånvaron av tillförlitlig svensk data över hur många som drabbas av långtidscovid, är den enda effektiva vägen framåt att kartlägga långtidscovid enligt brittisk modell. Det skriver Svenska covidföreningen tillsammans med Läkare till läkare.

7. "Utredningen ger inga svar på hur LSS ska stärkas"

Målsättningen bör rimligen vara att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska stärkas. Men i LSS-utredningen saknas förslag på flera viktiga områden, skriver Autism- och aspergerförbundet.

8. Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin är välkommen men det behövs mer, skriver Hjärnfonden tillsammans med sju fackförbund.

9. Förlossningsvården ska vara till för patienten

I stället för att omfamna vår tids medicinska framsteg ser vi en utveckling där barnmorskor engagerar sig för att kvinnor ska ha ännu sämre möjlighet till adekvat vård och medicinsk kompetens. Det skriver representanter för nätverket Rätten att välja kejsarsnitt.

10. Undermålig behandling och bemötande vid lipödem

Lymfsystemets sjukdomar är katastrofalt eftersatta i Sverige, vi kan likna vården vid den som erbjuds i ett u-land. Kvinnor kan mötas av rena hånet och få höra att de får skylla viktuppgången på sig själva, skriver Margareta Haag, Svenska Ödemförbundet och Marianne Pettersson (S), riksdagsledamot.

Nämnda personer

Cecilia Winberg

Förbundsordförande Fysioterapeuterna
med. dr. i rehabiliteringsmedicin (Lunds uni., 2014)

Ulla Adolfsson

Ordförande Funktionsrätt Göteborg
Studier i socialrätt, statsvetenskap, företagsekonomi och handikappsvetenskap

Anna Hemlin

Generalsekreterare Hjärnfonden
Marknadsekonom (IHM business school)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00