Sveriges arbetsterapeuter: Invänta inte lagförslag – använd kompetens nu

DEBATT. Konsekvenserna av coronapandemin slår hårt mot många äldre i behov av äldreomsorg. Med ett säkrare och effektivare användande av välfärdsteknik hade fler äldre kunnat vara rustade för krisens effekter, skriver Ida Kåhlin, Sveriges arbetsterapeuter.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter


Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att behålla eller öka trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet för de som har eller riskerar en funktionsnedsättning.

Det kan handla om en surfplatta för att hålla kontakten med nära och kära, ett GPS-larm som möjliggör att man kan fortsätta gå ut på egen hand, trots svårigheter att hitta, eller en trygghetskamera så att hemtjänsten kan minska onödiga och störande hembesök på natten.

Det är insatser som enligt en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har bevisat positiva effekter för såväl enskilda personer och deras närstående som för personalens arbetsmiljö och resursanvändningen inom organisationer.

Förslag till verklighet

I betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” som överlämnades till regeringen i början av mars finns många bra förslag på åtgärder som främjar ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Med tanke på de demografiska utmaningar vi står inför och de erfarenheter vi nu har i och med coronapandemin behöver många av utredningens förslag snabbt bli verklighet.

Generellt låg kunskap

I betänkandet lyfts arbetsterapeuter fram som en viktig profession i arbetet med att införa digital teknik inom äldreomsorgen. Som företrädare för Sveriges arbetsterapeuter vet vi dock att landets kommuner inte använder våra medlemmars kompetens i tillräcklig utsträckning.

Kunskapen om arbetsterapeuters specifika digitala kompetens är tyvärr generellt låg bland ansvariga chefer och politiker inom äldreomsorgen.

Möjligheter och risker

Arbetsterapeuter har stor vana att arbeta med teknik som stöd i vardagen för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Det kan handla om välfärdsteknik i form av ett förskrivet hjälpmedel, som bostadsanpassning eller råd kring en konsumentprodukt.

I ”Kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter” definieras sedan 2018 den specifika digitala kompetens som en arbetsterapeut besitter. Här tydliggörs bland annat att arbetsterapeuten kan bedöma den digitala miljöns påverkan på en äldre persons aktivitet och delaktighet samt föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet och användbarhet i den digitala miljön.

Arbetsterapeuter har kompetens att synliggöra de möjligheter och risker som digital teknik innebär för personers aktivitet och delaktighet. Den kompetensen är av stor betydelse för att kunna välja, anpassa och matcha teknik efter vad personen faktiskt behöver. Det är avgörande för en personcentrerad, effektiv och säker användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Bättre arbetsmiljö 

Arbetsterapeuters digitala kompetens kan också vara ett stöd till äldreomsorgens personal. Genom att agera spindeln i nätet, som genom handledning och konsultation faciliterar införandet av ny digital teknik, kan arbetsterapeuter bidra till en fungerande välfärdsteknik i omsorgens vardag och därmed till bättre arbetsmiljö för äldreomsorgens personal.

Vänta inte på lagförslag

Välfärdsteknikutredningens betänkande har i dagarna skickats ut på remiss. Vår uppmaning till landets kommuner är att inte vänta på skarpa lagförslag.

Ta stöd av de många goda exempel som redan finns runt om i landet och använd den specifika digitala kompetens som finns bland kommunernas arbetsterapeuter. Det kommer göra skillnad – både nu i coronatider och framöver.

Beslutskedja: Välfärdsteknik i äldreomsorgen

16/8
2018
3/12
2019
27/2
2020
11/3
2020
19/3
2020
7/4
2020
14/8
2020

Forrige artikel Synskadades riksförbund: Förebygg utsatthet och satsa på instruktörer Synskadades riksförbund: Förebygg utsatthet och satsa på instruktörer Næste artikel SD: Slopa överprövningen av läkarintyg SD: Slopa överprövningen av läkarintyg
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.