Debatt

Sverige behöver en ny cancerstrategi

Med 14 år på nacken behöver Sverige en ny cancerstrategi. En strategi med tydliga mål som banar vägen mot ett 2030 där färre drabbas av cancer, fler överlever och får leva ett långt och bra liv efter behandling, skriver företrädare för fem organisationer inom cancer.

Statsminister Ulf Kristersson (M) längst till vänster och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) till höger om utrikesminister Tobias Billström (M).
Statsminister Ulf Kristersson (M) längst till vänster och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) till höger om utrikesminister Tobias Billström (M).Foto: Jessica Gow/TT
Ulrika Årehed Kågström
Marit Jenset
Olov Berggren
Therese Leijon
Pia Watkinson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 29:e mars samlar statsministern och sjukvårdsministern Sveriges patientorganisationer, experter och profession till ett möte för att diskutera framtidens cancervård. Vi som signerat denna text ser fram emot att höra våra beslutsfattares syn på det vi anser är en av de viktigaste insatserna för att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva, nämligen en ny svensk cancerstrategi.

Men det finns heller ingen anledning att acceptera att invånare i Värmland ska ha andra förutsättningar att upptäcka en cancer och att överleva den än boende i Södermanland.

För utvecklingen inom cancerområdet är både hoppfull och oroande på samma gång. 6 250 fler personer diagnostiserades med cancer 2021 jämfört med året innan. Samtidigt fortsätter dödligheten minska tack vare framgångsrik forskning och vård. Faktum är att Sverige kan stoltsera med en cancervård i världsklass, både för barn och vuxna. Men alla får i dag inte ta del av den vården på samma villkor.

Ojämlikheter

Insjuknande och överlevande i cancer påverkas i dag av faktorer som bostadsadress, utbildningsnivå och inkomst. Återkommande analyser visar att det finns påfallande omotiverade skillnader likt dessa inom det svenska cancerområdet, dels geografiska, dels socioekonomiska. Skillnader som består trots många löften och politisk samsyn om att minska dem.

Det finns inte någon ensam förklaring eller lösning på de stora skillnaderna. Men det finns heller ingen anledning att acceptera att invånare i Värmland ska ha andra förutsättningar att upptäcka en cancer och att överleva den än boende i Södermanland.

Ojämlikheterna är ett exempel på att det krävs ny energi i det svenska arbetet mot cancer och att de behöver samlas under en ny svensk cancerstrategi. Den nuvarande strategin har tjänat oss väl, men har nu 14 år på nacken. Det är lång tid på ett område där utvecklingen går så snabbt framåt. Vi behöver nu bygga vidare på det viktiga arbete som gjorts inom ramen för den nuvarande strategin och höja ambitionen ytterligare.

Fler insatser behövs

Forskningens framsteg och digitaliseringens snabba framfart har gett helt nya verktyg för diagnostisering och behandling. Och i takt med att fler överlever ställs nya krav på rehabilitering och stöd efter behandling för att kunna leva med livskvalitet.

Dessutom saknar den nuvarande strategin skarpa åtgärder inom viktiga delar av det förebyggande området. I dag vet vi att tre av tio fall av cancer hos vuxna kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. 

De insatser som hittills gjorts för att exempelvis minska tobaksbruket har haft god effekt. Men ska vi minska framtida cancerfall behövs fler insatser som underlättar att leva hälsosamt. Åtgärder som bidrar till att främja hälsosamma val i matbutiken eller mer rörelse i vardagen lyser i dag med sin frånvaro i Sverige.

Dags för en ny cancerstrategi

De som har makten att fatta viktiga beslut för att åstadkomma detta kan och bör agera nu. Ett avgörande steg är en ny svensk cancerstrategi som tar avstamp i EU:s cancerplan som förebild. En strategi som inkluderar insatser riktade mot både barn, unga vuxna och vuxna, med konkreta, siffersatta mål och med en tydlig färdplan på vart Sverige kan och bör nå till 2030. Men självklart behöver arbetet för att besegra cancer fortsätta oavbrutet samtidigt som en ny strategi tas fram.

Alla förutsättningar finns för sittande politiker att göra ett historiskt lyft i arbetet mot cancer. Vi hoppas verkligen att man tar den chansen. Den 29:e mars ser vi därför fram emot att höra hur våra politiker och deras tjänstemän planerar att agera i frågan.

Cancer slår mot familjer och rycker våra älskade ifrån oss. Men så behöver det inte vara.

Sverige kan besegra cancer i den form vi känner den – cancer kan bli en sjukdom man lever med, men inte dör av. Låt en ny svensk cancerstrategi bana vägen för detta.

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00