Stensmyren: "Fler måste samlas kring bordet"

INTERVJU. Heidi Stensmyren blir ny ordförande för Världsläkarförbundet (WMA). Förutom coronapandemin står den trasiga relationen med USA på agendan, och vaccinationsprogram mot andra dödliga sjukdomar som skördar liv.

Heidi Stensmyren, specialist i anestesi- och intensivvård, står vid en brytpunkt i sin karriär och håller som bäst på att stuva om bland alla sina tunga uppdrag. Hon har just lämnat som ordförande för Läkarförbundet, och börjat som chef på Karolinska för att leda Team Kvinnohälsa och hälsoprofessioner.

Men inte nog med det. Hon har även blivit vald till ordförande för den internationella läkarorganisationen Världsläkarförbundet – World Medical Association (WMA) – med medlemsförbund i 84 länder.

– Jag är väldigt glad och hedrad över det här uppdraget, säger hon till Altinget.

Login