SSM vill att tandläkare röntgar färre

STRÅLNING. Strålsäkerhetsmyndigheten vill strama åt reglerna för röntgen vid tandläkarbesök. Dagens regler för tandvårdsstöd riskerar att bidra till att tandläkare utsätter patienter för strålning i onödan, anser myndigheten.

Varje patient som hamnar i tandläkarstolen måste inte röntgas. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bestämda uppfattning. Problemet är att konstruktionen av tandvårdsstödet ger tandläkarna ekonomiskt incitament för röntgenundersökningarna.

I ett remissyttrande om ett förbättrat tandvårdsstöd (SOU 2015:76) påminner SSM om att det i samband med andra förändringar i stödet, vore ett bra tillfälle att ändra stödreglerna vad gäller röntgenundersökningar. Enligt SSM:s yttrande röntgar svenska tandläkare sina patienter förhållandevis mycket jämfört med tandläkare i övriga europeiska länder. I jämförelse med Danmark tar de svenska tandläkarna fyra gånger så många röntgenbilder.

Vid användningen av joniserande strålning ska den risk för skada som patienten utsätts för vägas upp av hälsovinsten som röntgenundersökningen kan ge. Att slentrianröntga varje patient följer inte den principen, enligt SSM.

Login