Socialutskottet: De här frågorna vill partierna satsa på 2020

SOCIALUTSKOTTET. Talespersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor från samtliga riksdagspartier har för Altingets räkning summerat några av sina viktigaste frågor. Detta ska de strida för att få igenom under det nya riksdagsåret.

2020 har hittills varit ett särskilt år med en coronakris som påverkat svensk politik på många sätt.

Altinget har bett samtliga partiers hälso- och sjukvårdspolitiska talespersoner i socialutskottet att reflektera över det gångna riksdagsåret, samt vad de vill trycka på för det nya riksdagsåret. De har alla skrivit varsin debatt i ämnet som summeras nedan.

Alla riksdagsledamöter utgår på ett eller annat sätt från coronakrisen och att krisen blottat svagheter och försummelser i samhällets infrastruktur. För de problem inom hälso- och sjukvården som uppstått under coronakrisen hänvisar nästan samtliga till att problemen redan existerade innan krisen, men att krisen förvärrat problemen. Men när det kommer till vad som är värst eller viktigast att åtgärda går meningarna isär.

Login