SKR: Flera krav på huvudmannaskapsutredning

Det finns en lång rad frågor som måste finnas med i den kommande utredningen om vårdens huvudmannaskap. Det skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en hemställan till regeringen. 

Foto: Henrik Montgomery/TT
Linda Berglund

Flera gånger har socialdepartementet och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) sagt att direktiven till utredningen om vårdens huvudmannaskap ska vara klara i maj. Utredningen, som finns med som en punkt i Tidöavtalet, ska bland annat utreda för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap. 

I sin hemställan skriver ordförande Anders Henriksson (S) och andre vice ordförande Peter Danielsson (M) att eventuella utredningsförslag måste ta avstamp i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att den med störst behov ska få vård först. 

{{toplink}}
Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
Läs också

0:000:00