Skolstart: Olika coronastrategier bland de nordiska grannarna

CORONA. Medan Sverige hållit fast vid sin coronastrategi är Danmark och Norge mer ombytliga. Norge utesluter inte att de måste stänga skolorna igen och på vissa håll i Danmark används munskydd i skolan trots att statligt påbud saknas.

Att de nordiska länderna har hanterat coronapandemin på olika sätt har också varit märkbart vid ländernas skolstart inför hösten.

Sverige sticker ut med sin fortsatt stadiga, men hårt kritiserade, smittskyddsstrategi. Den utgår från att barn och unga inte driver smittspridningen av covid-19 och att skolan därför inte behöver några speciella restriktioner. Däremot föreslår Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder för att öka tryggheten i skolan.

Under helgen kritiserade 26 forskare i en debattartikel i DN att Folkhälsomyndigheten inför skolstart bedömer att barns smittsamhet är låg och att få barn insjuknar.

Login