SD: Slopa överprövningen av läkarintyg

DEBATT. Vi vill att regeringen skyndsamt gör om direktiven till Försäkringskassan när det kommer till beviljandet av sjukpenning. Ett steg är att kraftigt minska överprövningarna av läkarintyg, skriver riksdagsledamöterna Julia Kronlind och Linda Lindberg (SD).

Julia Kronlid (SD)
Riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet och socialförsäkringspolitisk talesperson
Linda Lindberg (SD)
Riksdagsledamot
 

Att Sverige står inför ett allvarligt läge är numera ett vedertaget faktum. Landets vårdpersonal jobbar för närvarande intensivt med att bereda platser och ge vård till de som insjuknar. Detta orsakar ett extra högt tryck på en redan belastad och ansträngd sjukvård som gör allt i dess makt för att möta utmaningarna den ställs inför.

Det innebär även att man noggrant måste rikta resurserna där de gör som mest nytta och tvingas göra tuffa prioriteringar utifrån de förutsättningar som finns.

Inte sällan har det exempelvis inneburit att planerade operationer som inte är av livshotande eller av akut karaktär skjutits på för att tillgängliggöra resurser. Som exempel beräknar man i Region Västernorrland ställa in närmare 300 operationer den närmsta månaden.

Har full förståelse

Sett till det allvarliga läge Sverige står inför har Sverigedemokraterna full förståelse för de tuffa prioriteringar som görs. Samtidigt får det inte innebära att människor blir av med sin sjukpenning för att de passerat 180 sjukdagar i väntan på operation, vilket har förekommit.

Vi har länge påtalat att bristen på vårdinsatser och väntan på operation inte ska drabba den enskildes möjligheter till försörjning, och det är därför inte en dag för tidigt som regeringen nu aviserat att inställda operationer inte ska påverka människors rätt till sjukpenning.

Grundproblematiken kvarstår

Tyvärr kan vi samtidigt konstatera att själva grundproblematiken med det svenska sjukförsäkringssystemet kvarstår. De senaste åren har vi bland annat kunnat ta del av en rad rapporter om exempelvis cancersjuka som utförsäkrats och förväntats börja söka arbete på grund av övernitiska prövningar av läkarintyg, för att regeringen vill få ner antalet sjukdagar. Detta är illa nog och något som Sverigedemokraterna varit starkt kritiska till under lång tid.

Varken rättvist eller rimligt

Den grundläggande utgångspunkten i socialförsäkringen måste vara att människor i verkligt, reellt behov av ekonomiskt stöd på grund av bristande arbetsförmåga alltid beviljas sjukpenning.

Det är varken rättvist eller rimligt att kräva att svårt sjuka människor ska återgå till arbete trots sjukdom – i synnerhet inte under en pågående och pandemi som redan inneburit att alltför många mist livet.

Sett till den situation vi befinner oss i måste det dessutom vara en större vinst för både svaga och potentiella smittbärare att stanna hemma i stället för att riskera sitt eget eller andras liv.

Gör om direktiven

Vår förhoppning är således att regeringen skyndsamt gör om direktiven till Försäkringskassan med utgångspunkt att ”hellre fria än fälla” när det kommer till beviljandet av sjukpenning. Ett steg i detta led är att kraftigt minska de nitiska överprövningarna av läkarintyg.

Vi anser därför att regeringen – åtminstone under den pågående krisen – helt och hållet även borde slopa överprövningsfunktionen av läkarintyg de första 60 dagarna.

Stödjer M:s förslag

De som tillhör en riskgrupp och har ett arbete utan möjlighet att jobba hemifrån bör även få möjlighet att vara hemma med någon form av ersättning, och vi stödjer därför Moderaternas förslag om att även riskgrupper ska kunna erhålla smittbärarpenning för att skydda dem från smitta.

Vi vill då även påtala vikten av att rätten till ersättning för riskgrupper även innefattar de som tidigare utförsäkrats och fallit utanför systemet. Det är både orimligt och inhumant att dessa ska förväntas stå till förfogande på arbetsmarknaden.

Göra vårt yttersta

Ingen väljer att bli sjuk, och i det skedet vi befinner oss i nu måste vi göra vårt yttersta för att skydda de som löper störst risk att drabbas av den pågående smittspridningen. Rätt åtgärder i god tid kan både rädda liv och undvika att lägga ytterligare press på en redan hårt ansatt sjukvård.

Forrige artikel Sveriges arbetsterapeuter: Invänta inte lagförslag – använd kompetens nu Sveriges arbetsterapeuter: Invänta inte lagförslag – använd kompetens nu Næste artikel Debatt: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder Debatt: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder