Särskild stråltillsyn av Praktikertjänst upphävs

STRÅLSKYDD. Strålsäkerhetsmyndigheten upphör med sin särskilda tillsyn av Praktikertjänst AB. Bolaget har nu rättat till sina brister, enligt myndigheten.

År 2013 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att sätta Praktikertjänst AB under särskild tillsyn. Anledningen var att bolaget upprepade gånger hade brustit i tillståndplikten vad gällde panoramaröntgen, en röntgenteknik som används för att röntga över- och underkäke samtidigt.

Beslutet innebar att Strålsäkerhetsmyndigheten intensifierade sin tillsynen av Praktikertjänst AB och inspekterade 34 verksamhetsplatser inom bolaget. Myndigheten har dessutom jämfört uppgifter från Försäkringskassan, om ersättning för undersökning med panoramaröntgenutrustning, med myndighetens uppgifter om tillstånd.

– Praktikertjänst AB har under de senaste två åren förbättrat sin verksamhet till en nivå där särskild tillsyn inte längre är nödvändigt säger Carl Bladh, inspektör på enheten för medicinska bestrålningar, i ett pressmeddelande.

Login