Så vill Centern ändra sin vårdpolitik

VÅRD. Sjukvårdspolitiken är ett av de områden där Centerns partiledning vill göra de största förändringarna. Det sade partiledaren Annie Lööf när hon presenterade de vårdpolitiska förslag som ska behandlas av centerstämman i september.

Stärkt patientmakt, fler medarbetare och bättre stöd till barn och unga som mår dåligt – samt en vetskapen om att vården finns när man behöver den. Det är målen för de förändringar i vårdpolitiken som Centerns partiledning vill göra och som partistämman behandlar i slutet av september.

Bland förslagen finns bland annat att:

Införa en rättighet i Hälso- och sjukvårdslagen att fritt välja vård genom ett sjukhusval.

Login