Så funkar vårdpersonalens nya krislägesavtal

CORONAKRISEN. Ett krislägesavtal som omfattar 1,2 miljoner personer har slutits av Sobona, SKR och de fackliga organisationerna. Fyra kriterier krävs för att aktivera avtalet. Men även med ett avtal på plats medför ett krisläge stora risker för personalen, påpekar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Förra veckan slöt Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) och Vårdförbundet ett nytt krislägesavtal, vilket ersätter ordinarie kollektivavtal i krisläge.

– Avtalet är ett regelverk för krisläge när personalen behöver jobba väldigt, väldigt mycket. I det aktuella avtalet får personal arbeta 48 timmar per vecka plus övertid, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, till Altinget.

Avtalet möjliggör att arbetsgivaren kan flytta på eller låna in och ut personal mellan drabbade kommuner eller regioner för att använda personalresurserna där de bäst behövs.

Login