S vill ha screening av ungas psykiska hälsa

KORTNYTT. Längd, vikt och rak ryggrad är viktigt. Men Socialdemokraterna vill att elevhälsan även undersöker barns psykiska hälsa.

Skolhälsovården ska i framtiden även arbeta systematiskt med barn och ungas psykiska hälsa. De systematiska genomgångarna av elevernas fysiska hälsa – genom bland annat kontroller av vikt och rak ryggrad – bör kompletteras med undersökningar av hur eleverna mår psykiskt.

Det är ett av förslagen i den satsning på elevhälsan som Socialdemokraterna presenterade i veckan.

Socialdemokraterna vill även att det tillfälliga tillskottet till barn- och ungdomspsykiatrin på 250 miljoner kronor årligen blir permanent.

Login