Regeringen vill se mer pengar till psykisk hälsa för unga

BUDGET 2016. En satsning på förbättrad psykisk hälsa för unga presenterades under helgen av regeringen och Vänsterpartiet.

Förslaget rör sig om totalt drygt 1,1 miljarder kronor, eller 280 miljoner kronor per år fram till och med 2019. Investeringen är uppdelad i två delar. 130 miljoner per år ska gå till ungdomsmottagningar, för utökade öppettider och möjligheten att anställa fler psykologer och kuratorer.

Resterande 150 miljoner kronor per år ska gå till nya initiativ på området. Exempelvis mottagningar för självinläggning.

– Det här är en viktig satsning för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga. Genom att bland annat förstärka ungdomsmottagningarna möjliggör vi en mer lättillgänglig verksamhet och kan möta barn och unga i ett tidigare skede, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Login